Gemeenten: ontzie woningcorporaties bij belastingmaatregel

Nieuws Nieuws · 14 september 2018
Expert
Eline Penders
Manager Sectorontwikkeling & Professionalisering

De VNG roept het kabinet en de Tweede Kamer op woningcorporaties uit te zonderen van de maatregel tegen belastingontwijking door multinationals (ATAD). Dit voorkomt een extra belasting voor woningcorporaties waarvan sociale huurders en woningzoekenden de dupe zijn.

Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan de Tweede Kamer. ATAD gaat woningcorporaties jaarlijks rond 300 miljoen euro kosten, terwijl de belasting helemaal niet voor hen bedoeld is. Corporaties hebben veel leningen op hun huizen en behalen maar een laag rendement. Als ATAD de renteaftrek inperkt, gaan woningcorporaties daardoor juist veel extra belasting betalen.

Oproep aan kabinet

De VNG dringt er bij het kabinet op aan om corporaties uit te sluiten voor deze maatregel. ‘In de praktijk betekent dit voor corporaties een boete op leningen voor de hoognodige investeringen. Er liggen immers forse gezamenlijke ambities op het terrein van het klimaat en de energietransitie, de bouwopgave, de herstructurering en de betaalbaarheid. Ambities die wij met het kabinet, provincies en waterschappen hebben neergelegd in het Interbestuurlijk programma (IBP)’, aldus de VNG, die het kabinet al eerder opriep de maatregel niet zo in te voeren.

Naar verwachting presenteert het kabinet haar voorstel op Prinsjesdag.