Vier maanden huur bewoners gaat rechtstreeks naar fiscus

Persbericht Persbericht · 21 juni 2018
Expert
Eline Penders
Manager Sectorontwikkeling & Professionalisering

De Tweede Kamer overlegt op 21 juni 2018 over de financiële staat van de sociale huursector. Aedes maakt zich zorgen over de toenemende fiscale druk op woningcorporaties. ‘Het gaat via een omweg, maar er wordt steeds meer belasting opgebracht door huurders met de laagste inkomens’, stelt Aedes-voorzitter Marnix Norder. Van de twaalf maanden huur die bewoners van huizen van woningcorporaties betalen, gaan er over een paar jaar vier rechtstreeks naar de schatkist. Norder: ‘Absurd. Juist onder onze bewoners zitten de huishoudens die de meeste moeite hebben het eind van de maand te halen. ’

Belasting van 2 naar 4 maanden huur

In Nederland wonen 4 miljoen mensen in ongeveer 2,3 miljoen huizen van woningcorporaties. Vrijwel alle inkomsten van corporaties komen van de huur van bewoners. Een steeds groter deel daarvan gaat via corporaties naar de schatkist. Het totale belastingbedrag dat corporaties in 2013 betaalden (1,9 miljard) was iets minder dan 2 maanden huur van alle bewoners. Vorig jaar (3,6 miljard) was dat al iets meer dan drie maanden huur en het gaat in 2021 (4,8 miljard) naar bijna 4 maanden huur.

Woningcorporatie of belastingkantoor?

Marnix Norder: ‘Meer belasting voor woningcorporaties, ik snap best dat niet iedereen daar wakker van ligt. Maar ons geld komt van huurders. Een steeds groter deel van hun huur gaat naar de schatkist. Het kabinet gebruikt ons als belastingkantoor, speciaal voor mensen die het niet breed hebben. En als je genoeg geld hebt om een huis te betalen krijg je hypotheekaftrek, daar gaat nog steeds dik 10 miljard per jaar naar toe. Wie heeft er nou in Nederland steun nodig?

Iedere euro die naar de schatkist gaat kun je niet meer inzetten om mensen goed te laten wonen. Je kunt er geen nieuwe huizen meer voor bouwen, renoveren en verduurzamen. Het wordt moeilijker om de huren laag te houden. Terwijl we het er allemaal over eens zijn dat dat hard nodig is. Je mag dus verwachten dat het kabinet daarbij helpt. Geen woorden, maar daden. Het tegendeel is waar.’  

Van twee naar 5 miljard belasting

De laatste jaren is de belastingdruk op woningcorporaties steeds zwaarder geworden. De verhuurderheffing werd ingevoerd om tijdens de economische crisis de Rijksbegroting te ontlasten. Woningcorporaties bezuinigden fors, maar waren ook genoodzaakt de huren te verhogen. De heffing is tot nu toe gehandhaafd, ondanks het gekeerde economische tij. De heffing loopt zelfs hoger op dan gepland. Toch verhogen corporaties nu de huur maar minimaal om hun huizen voor hun bewoners betaalbaar te houden. Daarnaast neemt de vennootschapsbelasting die corporaties betalen de komende jaren fors toe. En daar dreigt ATAD bij te komen, een nieuwe belasting die helemaal niet bedoeld is voor corporaties.

Belastingen / Huurinkomsten woningcorporaties

Bedragen in miljoenen
2013 2017 2021
ATAD 0 0 360
Verhuurderheffing 70 1.520 2.200
Vennootschapsbelasting (teruggave) 60 170 600
Lokale heffingen 550 550 550
BTW 1.350 1.350 1.350
1.910 3.590 4.860
Huurinkomsten per maand 1.033 1.155 1.254
2mnd = 2.066 3mnd= 3.465 4 mnd= 5.016