Aedes: ‘Controleer brandveiligheid van tijdelijke wooncomplexen’

Nieuws Nieuws · 9 februari 2023
Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Eind 2022 brak er brand uit in een tijdelijk wooncomplex van Lieven de Key in Amsterdam. De gemeente Amsterdam deed vervolgens onderzoek naar de brandveiligheid in tijdelijke wooncomplexen in heel Amsterdam. Daaruit bleek dat extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Aedes adviseert corporaties tijdelijke wooncomplexen goed te controleren op brandveiligheid.

Het onderzoek van de gemeente laat zien dat de brandcompartimentering van de woningen niet voldoet. Maar er is geen sprake van een brandonveilige situatie die vraagt om directe ontruiming van de panden. In de meeste woningen is een rookmelder aanwezig, hoewel deze bij een groot deel niet voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast waren de vluchtroutes op verschillende plekken geblokkeerd.

Controleer tijdelijke woningen

Naar aanleiding van dit onderzoek  zijn corporaties meteen aan de slag gegaan met:

  • direct vrijmaken van vluchtroutes
  • leeghalen van meterkasten
  • controleren van en waar nodig verplaatsen van rookmelders
  • overleg met bewoners over brandveilig wonen

Aedes adviseert alle corporaties die tijdelijke woningen verhuren, deze extra te controleren op brandveiligheid om zo de veiligheid van de bewoners te vergroten.

Rapportage onderzoek brandveiligheid tijdelijke unitbouw woonfunctie