Aedes: ‘Controleer je nul-op-de-meter-woningen’

Experts
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen
Frank Wilschut
Secretaris van het MKW-platform en belangenbehartiger

Een brand in de Arnhemse wijk Presikhaaf in juni 2023 maakte 8 woningen van woningcorporatie Portaal onbewoonbaar. Een verschrikkelijk heftige ervaring met veel impact voor getroffenen en omwonenden. Uit onderzoeken komen nu enkele aanbevelingen naar voren. Aedes roept corporaties daarom op om nul-op-de-meter-woningen (NOM-woningen) te controleren.

Onderzoek van Crisislab en de brandweer

Portaal heeft Crisislab, specialist op het gebied van risicobeheersing, gevraagd onderzoek te doen naast dat van de brandweer. Beide onderzoeksrapporten zijn nu beschikbaar. We delen ze graag met jullie zodat iedereen ervan kan leren. Zeker omdat meerdere corporaties in Nederland dit type woningen in beheer heeft.

De afgebrande NOM-woningen zijn gebouwd en gerenoveerd volgens alle wet- en regelgeving. Hoewel de renovatie niet conform de tekeningen van de omgevingsvergunning was uitgevoerd, voldeed die nog steeds aan de gestelde wet- en regelgeving.

De belangrijkste aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten

  • Heeft een zolder geen vaste trap, staak dan direct het gebruik van die zolder als slaapkamer.
  • Onderzoek of er een barrière geplaatst kan worden tussen de gevels en het dakvlak. Dit om te voorkomen dat brand doorloopt over de nok (en onder de zonnepanelen).
  • Neem maatregelen om te voorkomen dat een brand zich via de gevel kan verplaatsen naar gevels van aangrenzende woningen.
  • Neem maatregelen om te voorkomen dat een brand zich via het dak kan verplaatsen naar daken van aangrenzende woningen.

Beide rapporten wijzen verder op enkele details die verbeterd kunnen worden om branddoorslag en brandoverslag tegen te gaan. Die zitten vooral rond de scheiding tussen de woningen in de buurt van de schoorsteen.

Aedes roept corporaties op om de volgende acties te ondernemen

  • Waarschuw huurders actief dat zolders/vlieringen zonder vaste trap niet gebruikt mogen worden als verblijfsruimte. Want dit is gevaarlijk en niet toegestaan.
  • Bekijk bij de gerenoveerde NOM-woningen welke geadviseerde maatregelen uit de rapporten er extra genomen kunnen worden om de woningen nog (brand)veiliger te maken.

Lees meer over