Datastandaarden

Datastandaarden: belangrijk voor woningcorporaties

Experts
Ton Monasso
Manager Datastandaarden
Michiel van Wezel
Adviseur Datastandaarden

Digitale uitwisseling van informatie

Datastandaarden zijn steeds belangrijker voor woningcorporaties. Helaas is het nog niet altijd duidelijk wat het corporaties kan opleveren. Bij datastandaarden gaat het om digitale uitwisseling van informatie mogelijk te maken. Niet alleen binnen de corporatie, maar ook tussen corporaties en met samenwerkingspartners.

Dat uitwisselen gaat nu niet of niet makkelijk genoeg. Dit komt omdat niet iedereen met dezelfde systemen werkt, of deze systemen op een andere manier gebruikt. Wanneer je informatie (gegevens) nodig hebt van een andere afdeling of organisatie zorgt dit voor problemen. Om toch de gegevens uit te wisselen wordt nu vaak een (nood)oplossing of maatwerk bedacht. Vaak een omslachtige of zelfs handmatige oplossing. Dit maakt het uitwisselen van gegevens tijdrovend en foutgevoelig.

Afspraken maken

Door het maken van afspraken is het mogelijk de gegevens digitaal uit te wisselen. Dit gaat sneller, is goedkoper en voorkomt de kans op fouten. Afspraken maken om beter digitaal samen te werken. Het klinkt simpel. Maar dat is het allerminst. Het gaat vaak om samenwerkingen tussen meerdere partijen, en dan is het een uitdaging om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dit zijn intensieve trajecten.

En daarmee is het werk nog niet gedaan, want de afspraken leg je vast in datastandaarden. Deze moeten nog worden uitgewerkt en beheerd. En het gebruik moet worden gestimuleerd. Ook dit valt onder Aedes Datastandaarden. Wij zorgen dat de standaarden er komen. Corporaties zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik. Een standaard is vooral succesvol als deze door een grote groep wordt gebruikt. Daar zetten we dus sterk op in.

Verbeteren van processen

Het gaat bij datastandaarden niet altijd en niet alleen over ICT. Maar over het verbeteren van processen en dat overstijgt alle afdelingen binnen een corporatie. Daarmee raken datastandaarden dus alle afdelingen en medewerkers binnen een corporatie. Zo kan het betrekking hebben op bouwwerkdata, maar ook op de digitale inkomensverklaring die huurders straks met 1 druk op de knop (via DigiD) kunnen delen met de corporatie. Aan de voorkant lijkt het een kleine wijziging, maar aan de achterkant is dit een lang en intensief traject in samenwerking met het ministerie van BZK, de Belastingdienst en Aedes Datastandaarden. Het levert wel veel op, want het verkleint de kans op fraude, corporaties hoeven minder handmatig bij te houden en het werkt uiteindelijk ook een stuk sneller. Een mooi voorbeeld van wat datastandaarden kunnen betekenen.

Gebruik datastandaarden professionaliseren en stimuleren

Datastandaarden verder professionaliseren en het gebruik stimuleren, dat is de ambitie die de sector zich heeft gesteld. Alle partijen in de sector werken daarom samen om kwalitatief hoogwaardige, actuele en onderling goed vergelijkbare informatie efficiënt met elkaar uit te wisselen. Dit zorgt voor verregaande digitalisering van processen binnen corporaties en tussen corporaties en andere partijen. Daarvoor zijn afspraken nodig tussen al deze partijen, en dat is wat Aedes Datastandaarden doet. Wij inventariseren welke problemen corporaties dagelijks ervaren en waar de meeste vraag of behoefte aan is. Daarna kijken we hoe we dit kunnen oplossen, zodat iedereen er baat bij heeft.

Aan welke projecten werkt Aedes Datastandaarden

De focus van Aedes Datastandaarden ligt op dit moment op 5 standaarden: 

  1. Digitale inkomensverklaring
  2. VERA
  3. DICO-standaard
  4. Aedes ILS 
  5. Referentie GrootboekSchema. 

De keuze voor deze projecten wordt gemaakt in samenwerking met diverse werkgroepen van Aedes-leden. Op de achtergrond kunnen er nog wel andere projecten spelen. 

Kijk ook eens bij