Datastandaarden in de corporatiesector

Nieuws Nieuws · 1 juni 2022
Expert
Michiel van Wezel
Adviseur Datastandaarden

Wat zou het fijn zijn als de gegevens van een opgeleverde woning automatisch bij corporaties in hun softwaresystemen komen. Als de verantwoordingsinformatie (dVi) vooraf is ingevuld in het portaal van SBR-wonen. Of wanneer de aannemer alle details van een onderhoudsorder in zijn systeem krijgt, zonder dat het nodig is deze over te typen. Datastandaarden maken dit mogelijk.

Update 26 april 2022:
Het implementatieplan voor verdere professionalisering van gegevensuitwisseling in de corporatiesector is goedgekeurd door het algemeen bestuur en voor Aedes-leden te downloaden verderop deze pagina.

In 2017 hebben corporaties afgesproken werk te maken van standaardisatie. Aedes ondertekende in december van dat jaar het bestuurlijk convenant verbeteren informatievoorziening woningcorporaties. Diverse projecten om deze standaardisatie te bevorderen zijn inmiddels gestart. Bijvoorbeeld datakwaliteit, het referentiegrootboekschema (RGS) en referentieprocessen. VERA en CORA bestonden natuurlijk al.

Datastandaarden verdienen meer aandacht

'Data is de brandstof voor digitalisering',  zegt Michiel van Wezel, adviseur digitalisering en informatievoorziening bij Aedes.`We moeten er samen voor zorgen dat data van hoge kwaliteit makkelijk beschikbaar is voor corporaties. En die data moet makkelijk uitwisselbaar zijn tussen systemen en ketenpartners. Dit is niet mogelijk zonder standaarden.’ Datastandaarden verder professionaliseren en bij elkaar brengen, dat is dan ook de ambitie die de sector zich heeft gesteld.

‘Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.’ vervolgt Van Wezel.`Want hoe organiseer je die standaarden? Hoe zorg je voor samenhang tussen verschillende standaarden en voor voldoende betrokkenheid van corporaties, softwareleveranciers en ketenpartners? Zo zijn er nog veel meer vragen waar we een antwoord op moeten vinden.’

Kijk ook eens bij

Regiegroep

Daarom is de regiegroep datastandaarden opgericht en is TNO als kwartiermaker aangesteld. TNO bereidt de verdere professionalisering van datastandaarden in de corporatiesector voor. De regiegroep bestaat uit een aantal corporatiemedewerkers en -bestuurders.

De eerste fase bestond uit het ophalen van inspiratie uit andere sectoren: wat werkt wel en wat niet? Lessen uit andere sectoren zijn van groot belang voor een goede aanpak. In de tweede fase  is TNO via een aantal overlegtafels in gesprek gegaan met corporaties over de beste aanpak. Ze bespreken organisatie, inhoud en techniek. De overlegtafels liepen tot eind 2021.

TNO, de kwartiermaker van het project, heeft nu een implementatieplan opgesteld voor verdere professionalisering van gegevensuitwisseling in de corporatiesector. Tijdens 3 informatiebijeenkomsten presenteert TNO dit plan en licht toe hoe het project verder gaat.

Kijk ook eens bij

Implementatieplan datastandaarden goedgekeurd

Het implementatieplan datastandaarden is goedgekeurd door het algemeen bestuur van Aedes en op 9 juni 2022 door de Aedes-leden tijdens het voorjaarscongres. Het voorstel is om te starten met een afdeling bij Aedes die zich volledig gaat bezighouden met de implementatie van datastandaarden in de corporatiesector. Hoe en wanneer corporaties kunnen aansluiten wordt - na een positef besluit van de leden - verder uitgewerkt.

Benieuwd naar het implementatieplan datastandaarden? Je kunt het hieronder downloaden, wanneer je bent ingelogd via MijnAedes. Heb je nog geen account, maak deze dan eerst aan. De download is alleen beschikbaar voor Aedes-leden.

Werken met datastandaarden in de corporatiesector

Praatplaten datastandaarden

Aedes ontwikkelde 2 praatplaten over het werken met datastandaarden in de corporatiesector en hoe corporaties mee kunnen doen. Zo heb je in een oogopslag duidelijkheid over de noodzaak van het werken met datastandaarden en hoe een corporatie zich kan voorbereiden. Gebruik de praatplaten bijvoorbeeld in gesprekken met collega’s.

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting, deze kun je ook printen.

Praatplaat 1
Datastandaarden in de corporatiesector

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting, deze kun je ook printen.

Praatplaat 2
Werken aan datastandaarden