ILS Configurator helpt met uniform gegevens delen

Nieuws Nieuws · 9 mei 2023
Expert
Romy Mans
Adviseur Datastandaarden

Op 9 mei 2023 vond de feestelijke lancering plaats van de ILS Configurator (Informatie Leverings Specificatie). Deze helpt corporaties om slimmer en sneller samen te werken met de bouwsector. Nodig, want de bouw staat voor grote uitdagingen: een enorm tekort aan personeel, grote vraag naar woningen en de opgave om energieneutraal en duurzaam te bouwen.

Waarom deze ILS Configurator?

Het opstellen en beoordelen van een informatieleveringsspecificatie (ILS) is nu vaak een ingewikkeld en tijdrovend proces. Maar dat gaat veranderen. Met de ILS Configurator kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers samen snel en eenvoudig een ILS maken voor een specifiek project. Deze ILS voldoet bovendien aan alle actuele standaarden en richtlijnen.

Alle partijen in de bouw kunnen de ILS Configurator gebruiken. Dit maakt de samenwerking met ketenpartners bij projecten soepeler, slimmer en leuker. Welke vastgoedinformatie relevant is voor corporaties en hoe je ermee aan de slag kunt lees je in de handleiding voor de toepassing van de Aedes ILS 2.0.

Kijk ook eens bij
Digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving is van groot belang voor corporaties om hun opgaven te realiseren en om te versnellen. Dit kunnen we niet alleen. Daarom is het goed dat er initiatieven zijn als DigiGo die deze samenwerking faciliteren
Michiel van Wezel
Senior adviseur Aedes Datastandaarden

Hoe kwam de ILS Configurator tot stand?

Alle partijen vragen de informatie over hun bouw op een andere manier uit, of leveren dit anders aan. Daardoor is het in de praktijk lastig om uniformiteit te realiseren. Er ontstaan diverse onbeheersbare processen rondom het uitvragen van bouwwerkinformatie. Die kosten veel tijd en energie, zijn foutgevoelig zijn en kunnen leiden tot discussie en zelfs juridische conflicten. Daarom heeft DigiGO de afgelopen 4 jaar gewerkt aan een oplossing: de ILS Configurator. Bij de ontwikkeling waren 130 vertegenwoordigers uit de gehele bouwketen betrokken, waaronder Aedes.

Binnen Aedes Datastandaarden ligt de focus op ontwikkeling en beheer van datastandaarden. Bij het vervolg van de ILS Configurator is er daarom geen betrokkenheid meer vanuit Aedes Datastandaarden. Voor vragen verwijzen we corporaties dan ook door naar DigiGO.