Tijd en geld besparen met het processenboek

Tijd en geld besparen dat willen we allemaal. En dat kan met goed beschreven processen die helpen om je werk efficiënt(er) uit te voeren. Daarom heeft Aedes het afgelopen jaar samen met 31 woningcorporaties en 25 leveranciers procesketens uitgewerkt tot referentieprocessen. Met als resultaat: een processenboek met standaard werkwijzen en formats voor 6 verschillende processen rondom verhuren, vastgoedbeheer en servicekosten.

In dit processenboek zijn de volgende processen uitgewerkt:

  1. Verhuurmutatie
  2. Inschrijving woningzoekende
  3. Leveren en afrekenen servicekosten
  4. Reparatieverzoek
  5. Coördineren planmatig onderhoud
  6. Opstellen meerjarenonderhoudsplan (MJOB) en conditiemeting
  7. Incasso (aparte pdf)

Klik op de afbeelding voor een grote weergave

Proces succesvol uitvoeren

Elk proces is uitgewerkt in meerdere bedrijfs- en werkprocessen die je stap voor stap kunt doorlopen. Hierbij is omschreven wat er in de organisatie gebeurt. KPI’s (Key Performance Indicators) én risico’s zijn in kaart gebracht om het proces te monitoren. En ook de belangrijkste informatieobjecten en applicatieservices om het proces succesvol uit te voeren staan in het processenboek.

Het processenboek helpt om processen efficiënter uit te voeren en deze beter te digitaliseren. Ook draagt het bij aan betere sturing en het verminderen van risico’s. Hierdoor kunnen corporaties de kwaliteit van de dienstverlening aan huurders verbeteren.

Actualiteit

Het Processenboek is tot stand gekomen in 2021 dankzij een samenwerkingsverband tussen Aedes, VVA, Squerist, het Cora Kernteam en diverse vakmensen uit de corporatiesector. Op dit moment wordt het niet actief onderhouden. Voor de meest recente referentieprocessen volgens CORA wordt verwezen naar de website coraveraonline.nl.

Downloaden processenboek

Hieronder kun je het processenboek downloaden, en de aparte pdf voor het incassoproces. 

Wil je gebruik maken van de extra ondersteuning om niet alle procesdiagrammen zelf te hoeven tekenen? Download dan ook de in het zip-bestand beschikbaar gestelde Visio's (Let op: hiervoor moet je wel toegang tot Microsoft Visio hebben).