Drenthe van start met bouwstroom

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

De Bouwstroom Drenthe is op 8 juli 2021 officieel van start gegaan. Woningcorporaties Actium, Woonservice, Woonconcept, Wold & Waard en Lefier ondertekenden samen met marktpartijen Dura Vermeer Bouw Hengelo en Trebbe de samenwerkingsovereenkomst.

De komende vijf jaar gaan de corporaties en marktpartijen gezamenlijk 200 sociale huurwoningen per jaar bouwen. Het eerste bouwproject start al eind dit jaar.

Anders en slimmer werken

Om voldoende, betaalbare en energiezuinige woningen te realiseren moet er anders en slimmer worden gewerkt. Dit doen de corporaties en marktpartijen met de Bouwstroom Drenthe. Bothilde Buma, directeur-bestuurder Woonservice: ‘Als je doet wat je altijd deed, verandert er niets. Met deze samenwerking willen wij een vernieuwing forceren. Vanaf het begin zijn we samen met marktpartijen opgetrokken en hebben we gezamenlijk bepaald welke maatschappelijke impact wij willen realiseren. Dat is ons doel. Hiermee stappen we af van de traditionele opdrachtgever en opdrachtnemer rol.’

Een win-win situatie

Coen Titulaer, directeur Dura Vermeer Bouw Hengelo: ‘Nu doorlopen we per nieuwbouwproject dezelfde stappen, er is veel overlap. Vaak gaat het om acht woningen in het ene dorp, een keer tien in een ander dorp. Doordat we met Bouwstroom Drenthe de projecten van woningcorporaties combineren, realiseren we een stroom en kunnen we efficiënter werken. Dit zorgt voor kortere doorlooptijden en tegelijkertijd biedt het kansen voor innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van circulair bouwen. Kortom: een win-win situatie.’

Verscheidenheid in woningen

Binnen Bouwstroom Drenthe is er volop ruimte voor bewoners om te participeren en om in te spelen op de wensen en behoeften van bewoners. ‘Met de Bouwstroom realiseren we eenheid in het proces van bouwen. We bouwen dus niet Drenthe vol met dezelfde woningen, maar we bouwen wel alle woningen met hetzelfde proces. Daar zit de winst’, aldus de directeur van Trebbe Antje de Groot-Schuttert.

Deelnemers Bouwstroom Drenthe poseren staand naast elkaar met bord die partners laat zien

Van links naar rechts: Bert Horst (Woonconcept), Elles Dost (Lefier), Antje de Groot-Schuttert (Trebbe), Bothilde Buma (Woonservice), Coen Titulaer (Dura Vermeer Bouw Hengelo), Rob Hoogeveen (Actium), Janneke Klijn (Wold & Waard).

Fotograaf: Marloes Fotografie