Onderzoek Bouwstromen: hoe kom je tot een andere manier van bouwen?

Nieuws 29 maart 2024
Expert
Jonne Siemens
Adviseur Nieuwbouw en Verduurzaming

De afgelopen 5 jaar heeft Aedes de aanpak van Bouwstromen, om te komen tot snellere en goedkopere nieuwbouw, gestimuleerd en ondersteund. In een programmatische aanpak, in samenwerking met het Netwerk Conceptueel Bouwen, is er veel werk verzet. Daarbij hebben groepen corporaties samen met de markt de bouwproductie proberen op te schroeven. Inmiddels zijn er 7 Bouwstromen actief, daarnaast zijn er enkele in ontwikkeling. Wat zijn nu de ervaringen met Bouwstromen? Dat lieten we onderzoeken. 

Onderzoeksbureau TwynstraGudde heeft onderzocht wat het succes is van de huidige Bouwstromen, welke lessen hieruit kunnen worden getrokken en wat de toekomst van Bouwstromen in Nederland is. 

Succesfactoren van Bouwstromen

Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers aan de verschillende Bouwstromen zelf de bouwstromen als succesvol ervaren. Dit succes is af te meten aan de snelle manier van bouwen. Ook de prijzen zijn meestal beter dan marktconform. De onderzoekers zien Bouwstromen als een manier om verandering in de manier van bouwen en ontwikkelen (van traditioneel naar conceptueel bouwen) teweeg te brengen. De onderzoeksresultaten geven enerzijds inzichten in wat de succesfactoren zijn voor Bouwstromen zelf (nieuwe en bestaande). Anderzijds geeft het een doorkijk naar de toekomst van Bouwstromen, en bijbehorende aanbevelingen aan partijen die veelal buiten de Bouwstromen staan, maar die wel invloed kunnen uitoefenen op de Bouwstromen en betere randvoorwaarden kunnen helpen creëren.

Het onderzoek wijst aan waar kansen liggen voor het verbeteren van de randvoorwaarden. Denk dan aan wet- en regelgeving en tijdige betrokkenheid van kritische partijen, die bijdragen aan het bevorderen van conceptueel en industrieel bouwen in het algemeen. Daaraan werken we verder, samen met Netwerk Conceptueel Bouwen, VNG, BZK, De Bouwcampus, CRA en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarnaast blijven we sessies organiseren voor kennisdeling en –ontwikkeling tussen bouwstromen onderling. Immers, uit Bouwstromen blijkt eens te meer dat samenwerking meer oplevert dan alleen aan de slag gaan.

Lees meer over