Succesvolle bouwstroom dankzij vertrouwen en partnerschap

Nieuws 14 november 2022
Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Sneller, innovatiever en goedkoper bouwen kan met een bouwstroom. In verschillende regio’s werken corporaties samen in een bouwstroom. Bijvoorbeeld in Noord-Nederland, waar inmiddels de eerste woningen zijn opgeleverd. Bothilde Buma, directeur-bestuurder van Woonservice, vertelt hoe zij dat aanpakken.

‘Bouwstroom Noord is ontstaan vanuit een netwerk voor gezamenlijke inkoop. Onder de corporaties die daaraan meewerkten, leefde de wens om ook gezamenlijk in te kopen voor nieuwbouw. Ons idee was om het dit keer anders te doen. Wij zijn gaan zoeken naar aannemers die passen bij de cultuur van onze corporaties. Onze regio bestaat uit kleine plattelandskernen. Wij bouwen niet in een keer honderden woningen. Het gaat eerder om 20 woningen hier, 10 woningen daar.’

Samenwerken aan efficiënte processen

‘Uiteindelijk kwamen we met 5 corporaties en 2 aannemers om de tafel, als gelijkwaardige, strategische partners. Ik denk dat daar ook meteen de sleutel tot succes lag: we werken niet vanuit het kader opdrachtgever – opdrachtnemer. We werken samen aan efficiëntere processen. Door met elkaar het proces te optimaliseren, krijgen we een beter product voor een betere prijs. Dat kan alleen als alle partijen elkaar inzicht geven in de bedrijfsvoering en over en weer kijken naar elkaars verdienmodel. Waar zit voor de ander de marge? Dat moet je wel aandurven, anders werkt het niet. Een bouwstroom start je niet vanuit de noodzaak tot bezuinigen, maar vanuit de wil tot samenwerken.’ 

‘Ook de aannemers met wie wij in zee zijn gegaan, wilden anders werken en zetten innovatie in de samenwerking voorop. Je zou denken dat het commerciële belang voorop staat en dat aannemers sterk hechten aan autonomie. Uiteindelijk blijkt continuïteit veel zwaarder te wegen. En die kunnen we bieden vanuit een bouwstroom. Door als partners samen op te trekken, ontdekten we aan de voorkant van het bouwproces al veel dubbele posten. Daar konden we dus al meteen wat wegstrepen.’ 

Omslag in denken nodig

‘Met alle stappen die we nu hebben gezet, kunnen we in principe heel snel bouwen. Maar we lopen aan tegen procedures bij gemeenten die een lange adem vergen. Gemeenten hebben niet altijd de capaciteit om hetzelfde tempo aan te houden. Ook onze manier van samenwerken vraagt om een omslag in denken. Ik denk dat inmiddels wel duidelijk is dat de overheid aan zet is om een slag te maken naar vertrouwen en meer delen en samenwerken. We lopen nu nog tegen oud denken aan: wantrouwen en een sterke behoefte aan controle. Maar ik voorzie een kantelpunt, de huidige situatie op de woningmarkt schreeuwt erom het anders te doen.’

Kijk ook eens bij

Lees meer over