De Bouwstroom

Volop aandacht voor nieuwbouw

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Er is grote woningnood en het tempo van nieuwbouw is te laag. Veel corporaties ontwikkelen hun woningen nog op een traditionele manier en vaak ook ieder voor zich. Hier liggen kansen voor verbetering, om kosten te verminderen en snelheid te maken. Aedes wil corporaties helpen bij deze verandering in denken en doen. Daarvoor is het programma De Bouwstroom.

Betaalbare nieuwbouw

Er moeten meer woningen worden gebouwd. Daarom wil Aedes bereiken dat alle corporaties weten hoe je slimmer, sneller en goedkoper kan bouwen. Dat betekent inzicht in conceptueel bouwen en in hoe een corporatie een Bouwstroom kan organiseren met collega-corporaties. Corporaties, conceptaanbieders en industrie kunnen zich aansluiten bij De Bouwstroom, de alliantie van Aedes en het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) voor betaalbare nieuwbouw. Partijen gaan hierbij van een traditionele naar een conceptuele manier van bouwen. Ook is het verstandig om bij nieuwbouw aan inkoopsamenwerking te doen.

Instrumenten om zelf aan de slag te gaan

Conceptueel bouwen is werken vanuit herhaalbare oplossingen die ook flexibel zijn. Hierdoor kan ieder project inspelen op de eigenheid van de bewoners, de locatie en de opdrachtgever. Bij conceptueel bouwen gaat de corporatie bestaande woningconcepten op de markt inkopen, in plaats van zelf nieuwbouwprojecten te ontwikkelen. Conceptueel bouwen betekent niet dat alle nieuwe huizen er hetzelfde uit gaan zien. Op de Conceptenboulevard is te zien hoeveel keuze er is in goede, betaalbare én energiezuinige nieuwe woningen. Aedes en NCB bieden instrumenten en ondersteuning aan corporaties wanneer ze hiermee aan de slag gaan. Zo is er de virtuele fabriekstour conceptueel bouwen. En met De Woonstandaard kunnen corporaties hun vraag vertalen in veel gevraagde producten in relatie tot huishoudenstypen en huurprijsklasse (oftewel een Product Markt Combinatie (PMC)).

Kennissessies en praktijkvoorbeelden

Aedes organiseert daarnaast samen met NCB kennissessies op drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. We bieden hiermee basiskennis, waarmee corporaties zelf aan de slag kunnen. Op strategisch niveau organiseren we sessies voor bestuurders over strategische inkoopvraagstukken, op tactisch niveaus voor management om kennis uit te wisselen over inkoop, proces en samenwerking en op operationeel niveau reiken we handvatten en modellen aan zoals inkooptools en de eerdergenoemde Woonstandaard. Bovendien heeft Aedes speciale opleidingen op maat ontwikkeld voor corporaties. Ervaren Bouwstroomcoaches helpen corporaties verder met hun kennis en praktijkervaring. Bovendien delen we regelmatig inspirerende praktijkvoorbeelden en geven we individueel advies.

Lobby voor goede condities

Tot slot lobbyt Aedes voor goede condities voor conceptueel bouwen en Bouwstromen. Zo is er bijvoorbeeld het Bouwbesluit (omgevingsvergunning), waar nieuwbouw aan moet voldoen. Aedes onderzoekt met het NCB en bouwbedrijven of conceptuele nieuwbouw onder een minder zwaar toetsingsregime toegelaten kan worden, zodat het bouwproces goedkoper en sneller kan. Ook wijzen we overheden op de voordelen van conceptueel bouwen om de samenwerking op lokaal niveau te bevorderen.