Finance Ideas: ‘Financiële continuïteit woningcorporaties in gevaar’

Woningcorporaties kunnen hun maatschappelijke opgaven op de langere termijn niet realiseren. Onder de huidige financiële randvoorwaarden is geen sprake van een duurzaam bedrijfsmodel. Daarmee staat de continuïteit van de corporatiesector op het spel. Dat is de conclusie van onderzoeksbureau Finance Ideas op basis van een onderzoek samen met vijftien woningcorporaties.

De belastingdruk voor corporaties is de afgelopen jaren toegenomen. Onderhoudskosten en bouwkosten stijgen sterk, terwijl de huren gemiddeld met inflatie stijgen. Daardoor nemen de lasten harder toe dan de baten. Dit holt de financiële basis van woningcorporaties uit. Met de huidige financiële randvoorwaarden waaronder woningcorporaties moeten werken, is er geen sprake van een duurzaam bedrijfsmodel. Daarmee staat de continuïteit van de corporatiesector op het spel, stellen de onderzoekers van Finance Ideas.

Zorgen bedrijfsmodel

Bij veel woningcorporaties leven al zorgen over het bedrijfsmodel. De voorwaarden waaronder woningcorporaties hun woningen moeten verhuren en nieuwe huurwoningen moeten bouwen zijn de afgelopen jaren verslechterd. Naast de verhuurderheffing, de stijgende vennootschapsbelasting en de belastingmaatregel  ATAD zijn de bouwkosten gestegen. Bovendien wordt er door de toezichthouders geen rekening houden met functionele veroudering van de huurwoningen, aldus de onderzoekers. 

Onderzoek Opgaven en middelen

Finance Ideas onderzocht samen met vijftien woningcorporaties vanuit een financiële invalshoek en op basis van hun eigen beleid of er sprake is van een duurzaam bedrijfsmodel. Al enige tijd loopt er een onderzoek van Aedes met drie ministeries (BZK, EZ en Financiën) naar enerzijds de maatschappelijke opgaven van woningcorporaties voor de langere termijn en anderzijds de financiële middelen die zij daarvoor beschikbaar hebben. Dat onderzoek moet antwoord geven of corporaties hun opgaven op langere termijn aan kunnen. De resultaten hiervan worden voor de zomer verwacht.