Interne waardering vervangt aannemelijkheidsverklaring

Nieuws Nieuws · 8 oktober 2019

Voor woningcorporaties die werken met de full-versie waardering van woningen vervalt per 1 januari 2020 de aannemelijkheidsverklaring. Aedes, taxateurs en accountants zijn overeengekomen dat woningcorporaties zelf intern twee derde deel van hun woningportefeuille mogen waarderen. Richtlijnen en voorwaarden hiervoor verschijnen op 31 oktober in het Handboek Marktwaardering 2019.

Het advies van Aedes aan corporaties die de full-versie gebruiken is om de mogelijkheden voor interne waardering alvast te bespreken tijdens het opdrachtverstrekkingsgesprek met accountant en taxateur.

Voorwaarden

Bij waardering op basis van de full-versie waardering is voor ten minste een derde deel externe taxatie verplicht. Daarnaast kan de corporatie ervoor kiezen twee derde deel van de portefeuille zelf (intern) te waarderen. Daarvoor moeten ze aan een paar voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld dat de corporatie over een adequaat vermogensbeheer en over passende marktinformatie beschikt. 
Verder is consistente toepassing van de juiste parameters op de hele woningportefeuille van belang. De corporatie kan de bevindingen in het zelf gewaardeerde deel bijstellen op basis van bevindingen van de taxateur over het overige een derde deel. Voorheen controleerde de externe taxateur of de getaxeerde marktwaardes en de gekozen parameters (vrijheidsgraden) plausibel leken en gaf hier een aannemelijkheidsverklaring voor af.

Onderbouwen

De corporatie moet de representativiteit van het zelf gewaardeerde deel ten opzichte van het extern getaxeerde deel goed onderbouwen en bespreken met de taxateur en de accountant. Het bepalen van de representativiteit gebeurt op basis van relevante criteria zoals marktgebied, woningtype en bouwjaarklasse. Indien er sprake is van een grote wijzigingen aan een woningportefeuille is wel externe taxatie nodig. 

Woningcorporaties moeten hun vastgoed in de jaarrekening waarderen op de marktwaarde in verhuurde staat. Dat kunnen zij op twee manieren doen: volgens de full-versie of de basisversie, beide vastgelegd in het Handboek Marktwaardering. Het ministerie van BZK stelt het handboek elk jaar vast als bijlage bij de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RITV). Bij de full-versie stelt een taxateur de marktwaarde vast. Woningcorporaties kunnen voor de waardering van hun vastgoed ook de basisversie toepassen. Dit bespaart kosten, maar is minder nauwkeurig.