36 bouwbedrijven gaan duizenden flexwoningen leveren aan woningcorporaties

Persbericht 14 april 2023
Experts
Pieter Schipper
Belangenbehartiger
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Branchevereniging Aedes heeft met 36 bouwbedrijven raamovereenkomsten gesloten om verplaatsbare woningen te leveren aan woningcorporaties. Corporaties gaan nu minicompetities organiseren voor opdrachten om in totaal zo’n 8.000 flexwoningen te leveren. Woningcorporaties gaan de komende jaren fors meer flexwoningen plaatsen om spoedzoekers en andere woningzoekenden sneller aan een woning te helpen.

Gezamenlijke inkoop

Aedes heeft via een openbaar inkooptraject deze producenten van modulaire woningen geselecteerd. Zij kunnen samen op korte termijn minstens 8.000 flexwoningen in verschillende varianten leveren. Aedes heeft met deze leveranciers raamovereenkomsten gesloten. Corporaties kunnen vervolgens via mini-competenties op zoek naar de voor hen meest geschikte leverancier. Deze uniforme aanpak zorgt voor duidelijkheid over de kwaliteit, leveringszekerheid, korte doorlooptijden en lagere kosten. Niet eerder werd een dergelijk gezamenlijk inkooptraject voor corporaties in relatief korte tijd op poten gezet.

Plaatsen en herplaatsen woningen

Zo’n 100 corporaties hebben aangegeven interesse te hebben om flexwoningen in te kopen via de raamovereenkomsten. Door de uniforme aanpak en het voorwerk dat al gedaan is, kunnen de minicompetities voor opdrachten snel verlopen. De corporaties plaatsen daarna de woningen op basis van afspraken met gemeenten op hun eerste locatie. Gemeenten tonen toenemende interesse in flexwoningen om deze binnen hun grenzen te plaatsen.

- Lees verder onder de foto -

Martin van Rijn ondertekent

Martin van Rijn ondertekent namens Aedes de overeenkomst voor de levering van verplaatsbare woningen aan woningcorporaties.

Snel flexibele woningen bouwen

Moderne flexwoningen (verplaatsbare huizen) zijn snel te realiseren energiezuinige huizen: geschikt om spoedzoekers snel een volwaardig huis te bieden. Het is steeds vaker een oplossing voor bijvoorbeeld gescheiden mensen, economisch daklozen, Oekraïense vluchtelingen of statushouders. Maar ook andere woningzoekenden, zoals starters, zijn er mee geholpen. Groot voordeel is dat ze geplaatst kunnen worden op tijdelijke beschikbare locaties die anders nog jaren ongebruikt zouden blijven.

Ondersteuning en garantie Rijk

De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting, ingesteld door de minister van Volkshuisvesting , ondersteunt bij het inkooptraject. Daarnaast beperkt het Rijk de risico’s voor corporaties met een financiële herplaatsingsgarantie. De garantie is erop gebaseerd dat de flexwoningen na een aantal jaren (meestal 15) naar een volgende locatie verplaatst worden. Corporaties worden geholpen om een tweede of derde locatie te vinden. Als dat onverhoopt toch niet lukt, dragen corporatie, Rijk en gemeente ieder een deel van het exploitatietekort.

Geselecteerde producenten flexwoningen

De volgende bedrijven zijn geselecteerd om flexwoningen te leveren:

BAM Wonen / Barli / Van Goeden Huizen / Boxtom / Chaletinvest-Flexibilistay / CircleWood - Planontwikkeling / Daiwa House Modular Europe - Jan Snel / De Groot Vroomshoop Bouwsystemen / De Meeuw Oirschot / Directbouw / Emergo Hout & Bouw / Flevohome Chaletbouw / Gapph Modular - DMT Modular Constructions / Harwoonie / Heddes Bouw & Ontwikkeling / Heembouw Wonen / Hegeman Bouw & Infra / Heldens Transport & Units / Hodes Huisvesting / Homesfactory / Klein Units Projecten - Pleijsier Bouw Genemuiden / Koopmans Bouwgroep / mHome / Peters Bouw en Onderhoud / Plegt-Vos Bouwgroep / QYUUBS / Reboxd / Skilpod / Startblock / Steda Housing Solutions / Symo Bouw / Tala / TheNewMakers / Thimo365 / Van de Klok Wonen / Van Wijnen Groep

Handtekeningen

De handtekeningen van de deelnemende partijen zijn gezet.

Lees meer over