Routeplanner nieuwe privacywetgeving voor woningcorporaties

Expert
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevesbescherming (AVG) in werking getreden. Wat betekent deze wet voor corporaties en welke maatregelen moeten zij nemen? Ter ondersteuning bij deze voorbereiding ontwikkelde Aedes samen met corporaties en onderzoeksbureau Privacy Company de AVG Routeplanner voor woningcorporaties.

De Routeplanner geeft inzicht in de belangrijkste wettelijke verplichtingen en legt concreet uit welke maatregelen een corporatie moet nemen om aan die verplichtingen te voldoen. Het instrument bestaat uit verschillende documenten, die los van elkaar zijn te gebruiken.

Stapsgewijze digitale introductie

In deze deels doorklikbare infographic vind je een stapsgewijze introductie op het gebruik van de Routeplanner.

Aanvulling AVG-routeplanner

Aedes, Bouwend Nederland en Techniek Nederland lanceerden in 2019 een aanvulling op de Aedes AVG-routeplanner. Deze aanvulling gaat over de persoonsgegevensdeling bij Bouw, Renovatie en Onderhoud. 

In het document vind je een beknopt en duidelijk overzicht van de rolverdeling tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker bij Bouw, Renovatie en Onderhoud. Inclusief de verantwoordelijkheden die bij deze rollen horen. Je leest in het document ook diverse praktijkvoorbeelden waarin deze rolverdeling duidelijk wordt uitgelegd. Let er wel op dat niet alle mogelijke praktijksituaties zijn gedekt. Kijk dus altijd welke rol jouw organisatie in een situatie heeft.

Aanvragen Routeplanner

De AVG Routeplanner voor woningcorporaties is via mail aan te vragen bij Erik van Assen, adviseur Sectorontwikkeling en professionalisering via [email protected].

Inhoud niet delen zonder schriftelijke toestemming

De AVG-routeplanner en aanvullende documenten stelt Aedes gratis beschikbaar voor haar leden. Wil je ook gebruikmaken van deze routeplanner of een van de aanvullende documenten maar ben je geen lid? Vraag dan altijd uitdrukkelijk schriftelijke toestemming aan Aedes. Dit geldt ook als je wel lid bent en de inhoud van het document verder wilt verspreiden.

De betrokken partijen bij het opstellen van dit document zijn niet wettelijk aansprakelijk als je op basis van de AVG-routeplanner een bepaald besluit neemt.