Innovatie en vernieuwing

Collegetour Veranderkracht ‘niet de procedures maar de klant staat centraal’

Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

Veranderen volgens ‘de bedoeling’

Wouter Hart spreekt over onder andere leiderschap en veranderen volgens ‘de bedoeling’; hoe wordt de bewoner de werkelijke start van de oplossing? “Vertel niet de oplossing maar vertel het probleem; stop de ‘oplossingenmachine’ Geef daarbij een kader mee. Leiderschap vraagt zien wie wat nodig heeft. Ga naast iemand staan in de verandering en zie hoeveel ‘zwemkurkjes’ iemand nodig heeft. Geef als directie en management de richting aan, het verhaal (‘de bedoeling’), creëer een kapstok en een veilig klimaat waarin je fouten mag maken. Investeer in het oordeel van mensen in plaats van in het volgen van systemen.” aldus Wouter Hart. De centrale vraag is steeds: voor wie zijn we er? Bij corporaties gaat het om essentie: wat maakt huren nu plezierig?

Veranderen bij Woonstichting JOOST

Woonstichtingen St. Joseph uit Boxtel en Kleine Meierij uit Rosmalen zijn per 1 juli 2019 verder gegaan als Woonstichting JOOST.  Woonstichting JOOST is letterlijk Thuis in de Meierij. We beheren circa 7.500 huurwoningen in de kleine kernen rondom ’s-Hertogenbosch. In 2016 besloot Rob Dekker de organisatie te kantelen: werken op basis van de bedoeling, geïnspireerd door de filosofie van Wouter Hart. Hoe pakte hij die verandering aan en waarom is gekozen voor de bedoeling? Rob Dekker: “Klanten boven regels. Zo’n 80 procent van onze huurders kan zichzelf helpen en heeft JOOST niet nodig. Voor de overige 20 procent staan we 100 procent klaar, en dat blijkt veelal te gaan om maatwerk. Alle medewerkers moeten de ruimte hebben om naar eigen inzicht te handelen. Procedures en regels zijn ondersteunend, niet meer bepalend. Waar mogelijk schrappen we regels.” JOOST gaat voor werken vanuit je hart, wil af van hokjes, werkt met ‘de bedoeling’ in haar organisatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Bijvoorbeeld door in kleine groepjes met elkaar in gesprek te gaan over de leidende principes. En door te experimenteren met nieuwe werkwijzen, het organiseren van ‘gumsessies’ of een ‘toastje casus’. Vraag ook steeds: ‘wat is de bedoeling van ons team’? En neem ook de huurders mee in je plannen.

Tips voor veranderen

Wilt u aan de slag met veranderprocessen binnen uw corporatie? Een aantal tips uit dit college:

  • Deel het probleem en niet de oplossing. Daag medewerkers uit om met oplossingen te komen. Het draait om het creëren van psychologisch eigenaarschap.
  • Doorleef en maak samen het verhaal waar je als organisatie voor bent.
  • Creëer een lerende organisatie en een veilig klimaat.
  • Neem ook de huurder(organisaties) mee in de plannen. Deel met hen voorbeelden uit de praktijk die dichtbij en herkenbaar zijn.
  • Denk na over hoe je de energie na de verandering kunt vasthouden, ook als er tegenvallers zijn.

Wilt u nog meer tips? Deze vindt u in de verslagen van de eerdere collegetouren. Wilt u nog verder discussiëren? Dat kan in de community