Innovatieve betaalbare nieuwbouw

Expert
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

De publicatie Innovatieve betaalbare nieuwbouw laat voorbeelden zien van recent gerealiseerde betaalbare woningbouwprojecten. Een panel van praktijkdeskundigen beoordeelde de woningen op de mate van repeteerbaarheid en op gebruiksklare oplevering. Aedes en Platform31 willen met deze projectetalage laten zien wat conceptueel bouwen al in de praktijk betekent. Het is eigenlijk confectie met maatwerk.

Het project overstijgende, herhaalbare karakter van deze voorbeelden maakt bouwen onder andere minder duur. De innovaties dragen bij aan de noodzakelijke versnelling van de nieuwbouwproductie. De voorbeelden in deze projectetalage zijn ook bedoeld ter inspiratie van andere corporaties. Via hun opdrachtgeverschap aan bouwpartijen kunnen corporaties een sturende rol vervullen.

Fabriekstour innovatieve woningproducenten

In het najaar van 2019 organiseert Aedes samen met enkele partners (waaronder Bouwend Nederland, Stroomversnelling, UNETO-VNI, NVB-bouw en Platform31) een tweede fabrieks- en inspiratietour. Tijdens deze tour geven innovatieve bouwbedrijven inzicht in hun vernieuwende wijze van produceren. Daardoor kunnen zij een bijdrage leveren aan betaalbaarheid en verhoging van de kwaliteit van het bouwproces en de geleverde woningen.

Lees hier de opbrengsten van de eerste fabrieks- en inspiratietour.

Bestel hier de kosteloze publicatie Innovatieve betaalbare nieuwbouw