Optoppen – wat zijn de mogelijkheden?

Nieuws Nieuws · 24 oktober 2023
Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Om de nieuwbouwproductie op pijl te krijgen, zijn er op korte termijn veel locaties nodig. Maar die zijn er niet altijd. Dit maakt dat corporaties, noodgedwongen, met andere ogen gaan kijken naar hun eigen gebouwen en grond om hun nieuwbouwopgave te realiseren.

Door woningen toe te voegen aan of op bestaand bezit hebben corporaties een extra mogelijkheid in handen om nieuwe woningen te realiseren. Dit noemen we optoppen.

Optoppen heeft verschillende voordelen:

  • Je voegt woningen toe.
  • Je verduurzaamt en renoveert de onderliggende panden.
  • Je geeft een boost aan de leefbaarheid van de buurt/wijk.  
  • Je draagt direct bij aan doorstroming op de woningmarkt.
  • Er zijn geen nieuwe bouwlocaties nodig, het gebeurt allemaal op eigen grond.

Het ministerie van BZK heeft de potentie van optoppen laten onderzoeken en komt uit op een mogelijke bouwproductie van 100.000 woningen op complexen van corporaties. Waarschijnlijk is de potentie nog vele malen hoger als je ook daken en grond van andere verhuurders meerekent. Kortom: een opgave die de moeite waard is om als sector op te pakken.

Bekijk de video over optoppen

Op 27 september 2023 was er een bijeenkomst over optoppen. Minister De Jonge, Aedes-voorzitter Martin van Rijn, provincies, marktpartijen en woningcorporaties bespraken met elkaar wat er nodig is om van optoppen een succes te maken. Bekijk de video.

Video optoppen