Brabantse Duurzaamheids Alliantie gaat 2.000 huurwoningen sneller verduurzamen

Expert
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Twee woningcorporaties en vijf bouwbedrijven verduurzamen de komende 4 jaar gezamenlijk meer dan 2.000 sociale huurwoningen in West-Brabant. Daarvoor vormen ze de Brabantse Duurzaamheids Alliantie. Ze werken hierin samen aan een vernieuwende manier van opdrachtgeven en opdrachtnemen. De alliantie roept andere woningcorporaties op zich bij dit vernieuwende initiatief aan te sluiten.

De woningcorporaties Tiwos en Thuisvester en de bouwbedrijven Van Agtmaal, Hendriks Coppelmans, De Kok Bouwgroep, Huybregts Relou en Zwaluwe Bouw willen zoveel mogelijk huurwoningen verduurzamen op een efficiëntere, effectievere en nog meer klantgerichte wijze tegen lagere kosten en een hogere kwaliteit. Dit kan alleen door optimaal samen te werken met goede voorbereiding, regelmatige afstemming en een strakke planning voor alle partijen. Een snelle uitvoering zonder oponthoud, met kennisdeling en gezamenlijke opdrachtverstrekking leidt tot verbetering en kostenverlaging.

Eén opdrachtgever en één opdrachtnemer

In de Brabantse Duurzaamheids Alliantie treden de samenwerkende corporaties op als één opdrachtgever en de vijf samenwerkende bouwbedrijven als één opdrachtnemer. Deze manier van werken vraagt om standaardisering en een uniforme werkwijze van alle partijen en zorgt voor een betere werklastverdeling binnen de organisaties. Doordat deze werkwijze efficiënter is, levert het de corporaties productiezekerheid op.

Corporaties dragen bij aan de klimaatdoelstellingen door hun woningen te verduurzamen. Hierdoor ontstaat er in de regio meer vraag naar bouw- en renovatiewerk dan aanbod. Dat maakt procesoptimalisaties en innovaties nodig. Vanaf het voorjaar 2018 hebben Aedes, Bouwend Nederland, verschillende woningcorporaties in Brabant en regiogerichte bouwbedrijven overleg gevoerd over de noodzaak tot samenwerking. Atriensis-projecten begeleidde dit proces.

Vernieuwend opdrachtgeven

Hieruit kwam duidelijk naar voren dat er een vernieuwende manier van opdrachtgeven en samenwerken nodig is om de duurzaamheidsopgave te vereenvoudigen en te versnellen en daarnaast de kosten te verlagen en te blijven innoveren. Precies een jaar later is de Brabantse Duurzaamheids Alliantie een feit.

Oproep aan andere woningcorporaties

Om de klimaatdoelstellingen van de komende jaren te halen, is uitbreiding van dit initiatief nodig. De Brabantse Duurzaamheids Alliantie roept daarom andere woningcorporaties op om zich bij dit vernieuwende initiatief aan te sluiten, om zo huurwoningen samen sneller te verduurzamen. Daarvoor kunnen corporaties contact opnemen met: Pierre Hobbelen, directeur-bestuurder Thuisvester, mailadres: [email protected].