De Renovatieversneller Inkooptoolbox

Expert
Gaby van der Peijl
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Samen huurwoningen sneller, beter en betaalbaar verduurzamen. Dat is waar het om draait bij De Renovatieversneller. Hoe dan? Door vragen te bundelen en gezamenlijk aan te besteden, kunnen leveranciers sneller en meer betaalbaar leveren. Woningcorporaties kunnen hierdoor kosten besparen.

De nieuwe Inkooptoolbox van De Renovatieversneller helpt woningcorporaties bij deze gezamenlijke inkoop. Onder meer door een bijdrage te leveren aan het beter formuleren van een gezamenlijke vraag aan de markt.

Wegwijzer en modellen

De Inkooptoolbox bestaat uit een wegwijzer en elf bijbehorende modellen en is gebaseerd op het Aedes inkoopproces. De wegwijzer geeft uitleg over de structuur en de samenhang van de modellen. De structuur bestaat uit vier fases:

  1. voortraject,
  2. aanbesteding,
  3. uitvoering en
  4. evaluatie.

De Renovatieversneller Inkooptoolbox is speciaal ontwikkeld voor woningcorporaties vanuit het idee van Collectief Professioneel Opdrachtgeverschap, onderdeel van het Uitvoeringsteam van De Renovatieversneller.

U kunt de Renovatieversneller Inkooptoolbox downloaden op de website van De Renovatieversneller.

Hoe is de inkooptoolbox opgebouwd?

Woningcorporaties die een inkoopsamenwerking willen aangaan, starten met het voortraject. Deze fase bestaat uit drie stappen waarin antwoord wordt gegeven op de vragen: Is er voldoende draakvlak? Worden de partijen het eens over essentiële zaken? Heeft de samenwerking potentie?

In de volgende fase bereidt u gezamenlijk de uitvraag en aanbesteding voor. De fase daarna focust op het geven van de opdracht en het realiseren ervan. Tot slot evalueert u het proces.

Downloaden

Vragen en ondersteuning

Vragen over de inkooptoolbox en over het gebruik van de documenten kunt u stellen via [email protected].

De Renovatieversneller

De Renovatieversneller is een meerjarig landelijk ondersteuningsprogramma dat begeleiding, kennis en subsidie biedt aan vragers en aanbieders. Partijen die samen de handen ineen slaan om huurwoningen sneller, beter en betaalbaar te verduurzamen. Zo brengen we samen een beweging op gang die bijdraagt aan een beter klimaat. Aan dit programma hebben zich meerdere partijen gecommitteerd. Meer informatie vindt u via de www.derenovatieversneller.nl.