Gestructureerd renoveren met Model Vraagspecificatie RGS

Expert
Remko Zuidema
Remko Zuidema
Adviseur Sectorontwikkeling

Resultaatgericht samenwerken (RGS) is een vorm van regisserend opdrachtgeverschap. In essentie betekent dit: betere samenwerking met partners en niet meer alles voorschrijven, maar dingen aan anderen overlaten. ‘Vroeger dachten we hier niet aan. Toen hadden we bestekken en dat was het. Dit daagt uit en vraagt de markt om creatief te zijn en verantwoordelijkheid te nemen’, zegt Ron Sierink, adviseur Inkoop bij woningcorporatie Mitros.

Volgens Sierink is het Model Vraagspecificatie RGS bestaande bouw een direct gevolg van de herontdekking van bestaande bouw. ‘Vroeger zeiden we: gooi maar plat. Nu kijken we wat we ermee kunnen en hoe we het duurzaam kunnen maken’, aldus Sierink. Zonder bestekken werken wordt veel toegepast in regisserend opdrachtgeverschap, maar het blijkt alle kanten op te gaan. Dat hoorde Sierink onder andere in het netwerk betaalbaar renoveren.

‘Toen kwamen we op het idee om het te structureren en zijn we met vier corporaties en marktpartijen de vraagspecificatie op gaan stellen. Nadeel: een kleine club. En toen belde Aedes of wij iets hadden; nou, toevallig wel. Vervolgens heeft Aedes contact gezocht met OnderhoudNL en Bouwend Nederland en nu is onze vraagspecificatie bestaande bouw beter en groter. Er zit meer verdieping in en het proces staat beter omschreven, daar waren wij in de beginfase in ons enthousiasme aan voorbij gegaan. 

SET

De vraagspecificatie heeft aandacht voor de sociale, de economische en de technische kant van opdrachten. ‘Dat noemen we de SET. De start van een project is vaak ook een mooi moment om bijvoorbeeld de leefbaarheid aan te pakken als er onveilige situaties zijn rond bestaande bouw. Dat kan de markt voor ons oplossen’, aldus Sierink. En de corporaties kunnen met deze vraagspecificatie completer en beter de markt op. 

‘Ze hoeven het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden en het voorkomt misverstanden. Waar voorheen ieder een eigen document opstelde, is nu de structuur in de basis hetzelfde en daarmee ook herkenbaar voor marktpartijen. De inhoud en de vraag kan per corporatie verschillen, maar de structuur blijft hetzelfde. Het is een prachtig raamwerk voor iedere renovatieopgave. Je loopt het programma af en dan ligt er een duidelijke vraagspecificatie voor de markt', besluit Sierink. 

Model Vraagspecificatie RGS bestaande bouw
Bijlage A - Model vraagspecificatie fase portefeuillestrategie
Bijlage B - Model vraagspecificatie Initiatieffase
Bijlage C - Model vraagspecificatie Planontwikkelingsfase