Wijkentour: innovatie in de energietransitie

Nieuws Nieuws · 9 november 2020
Expert
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Kennis en ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken onder de aandacht te brengen, daar ging het om tijdens de wijkentour warmtetransitie. Platform31 en Aedes organiseerden de wijkentour voor professionals uit de corporatie- en bouwsector in samenwerking met andere partners (Bouwend Nederland, Techniek NL, Stroomversnelling en NVB Bouw). 

Het ontwikkelen van duurzame nieuwbouw en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is een grote opgave voor woningcorporaties en bouwsector. Het gaat niet alleen om het aanpakken van woningcomplexen, maar ook om het loskoppelen van hele wijken van het gas. Voor de corporatiesector is het een uitdaging om dit zo betaalbaar mogelijk te doen. En voor de bouwsector om voldoende productiecapaciteit en innovatiekracht te ontwikkelen.

De wijkentour

De wijkentour richtte zich op de energietransitie vanuit het perspectief van de wijk. Welke gemeenten/wijken lopen voorop, wie ontwikkelt een inspirerende aanpak? Wie zit er aan tafel om de transitievisie warmte op te stellen, en hoe ziet dat proces eruit? Welke rol spelen woningcorporaties, bouwers, netbedrijven et cetera. Hoe worden bewoners, huurders en particuliere eigenaren, betrokken? Hoe is de aanpak georganiseerd?

Vijf innovatieve wijken

De wijkentour bestond uit vijf etappes. Bij elke etappe werd aan een wijk bezocht die concrete stappen zet in het proces en toepassen van innovatieve verduurzamingsconcepten. 

1. Zandweerd, Deventer: 28 november 2019

Tijdens de eerste etappe bezochten professionals uit de corporatiesector en bouwsector de wijk Zandweerd in Deventer. In dit videoverslag loopt u zelf mee.

2. ’t Ven, Eindhoven: 13 februari 2020

In februari stond de wijk ’t Ven in Eindhoven op het programma. Nieuwsgierig naar wat daar gebeurde? In dit videoverslag loopt u mee met de professionals uit de corporatie- en bouwsector.

3. Dukenburg, Nijmegen: 18 september 2020

Tijdens de derde etappe werden professionals uit de corporatiesector en bouwsector geïnformeerd over het aardgasvrij maken van de wijk Dukenburg. Dit videoverslag geeft u een indruk van de bijeenkomst.

4. Sliedrecht-oost: 8 otober 2020

De Drechtsteden willen graag koploper zijn in de warmtetransitie. In juli 2019 is een eerste versie van de gezamenlijke ‘Transitievisie Warmte’ vastgesteld. Daarmee zetten de Drechtsteden een belangrijke stap voorwaarts op weg naar een aardgasvrije toekomst. In dit videoverslag van de wijkentour ontdekt u hoe gemeente, energiebedrijf HVC en corporatie Tablis Wonen samen met de bewoners optrekken bij het verduurzamen van de wijk.

5. Palenstein, Zoetermeer: 5 november 2020

De gemeente Zoetermeer heeft samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin in maart 2017 de Green Deal Aardgasvrij Palenstein ondertekend. De opgave is omvangrijk, met grote impact voor bewoners, gebouweigenaren, winkeliers, netbeheerders en andere partijen in Zoetermeer. Welke partijen zijn betrokken en welke rol hebben zij, welke afspraken zijn gemaakt, welke keuzes worden gemaakt en welke oplossingen worden gerealiseerd? Dit alles kwam aan bod tijdens de vijfde etappe van de wijkentour en in dit videoverslag loopt u zelf mee!