Opgaven en Middelen

Woningcorporaties kunnen hun maatschappelijk opgaven niet volledig oppakken. Ze komen tot 2035 zo’n 30 miljard euro tekort om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen. Zelfs als ze tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden gaan. Dit blijkt uit onderzoek dat drie ministeries (BZK, Financiën en EZK) en Aedes samen lieten uitvoeren. Vanuit dit landelijke onderzoek maken corporaties een vertaalslag naar de regio en creëren zij een gedragen beeld hoe corporaties gezamenlijk de opgaven in de regio zo goed mogelijk kunnen realiseren.

Experts
Eline Penders
Manager Sectorontwikkeling & Professionalisering
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Wat speelt er?

Corporaties komen tot 2035 € 30 miljard tekort voor de opgaven die er liggen. Dat bleek in juli 2020 uit het...

Nieuws

Nieuws · 2 mei 2022

Het wetsvoorstel voor het afschaffen van de verhuurderheffing is in consultatie. Dit jaar is de heffing 500 miljoen...

Nieuws

Nieuws · 10 mrt 2022

‘Laten we het samen doen en ideeën uit de regio leidend laten zijn.’ Dat appel doen 3 wethouders Wonen uit...

Nieuws

Nieuws · 18 feb 2022

Het nieuwe regeerakkoord daagt ons uit om als sector, regio en corporaties te komen tot prestatieafspraken. Met de...