Opgaven en Middelen

Woningcorporaties kunnen hun maatschappelijk opgaven niet volledig oppakken. Ze komen tot 2035 zo’n 30 miljard euro tekort om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen. Zelfs als ze tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden gaan. Dit blijkt uit onderzoek dat drie ministeries (BZK, Financiën en EZK) en Aedes samen lieten uitvoeren. Vanuit dit landelijke onderzoek maken corporaties een vertaalslag naar de regio en creëren zij een gedragen beeld hoe corporaties gezamenlijk de opgaven in de regio zo goed mogelijk kunnen realiseren.

Experts
Eline Penders
Eline Penders
Manager Sectorontwikkeling & Professionalisering
Erik van Assen
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling