Aedes: regeerakkoord is goed nieuws voor huurders en woningzoekenden

Nieuws Nieuws · 15 december 2021

Uit het Regeerakkoord Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst spreekt veel urgentie om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Aedes is blij dat de het kabinet zoveel belang hecht aan betaalbare huurwoningen. Twee derde van de woningen moet betaalbaar en dus voor veel mensen bereikbaar zijn. ‘Dit is goed en belangrijk nieuws voor de volkshuisvesting’.

Martin van Rijn, voorzitter Aedes: ‘We zijn bijzonder verheugd dat de verhuurderheffing er nu eindelijk af gaat. Na de eerste stap van afschaffing van 500 miljoen euro, verdwijnt dit blok aan het been van woningcorporaties de komende jaren helemaal. Dat betekent dat corporaties nog meer werk kunnen maken van goede, betaalbare woningen die energiezuinig zijn in prettige wijken samen met de andere partners van de Actieagenda Wonen. Dit is goed nieuws voor onze huurders en alle woningzoekenden. Het is belangrijk dat er zo weer ruimte ontstaat om te investeren in bouw, verduurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid.’ 

Van Rijn: ‘Dit Regeerakkoord is goede stimulans voor de volkshuisvesting. De plannen die in de Actieagenda Wonen zijn opgesteld, komen grotendeels terug in het Regeerakkoord. Daar kan de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening direct mee aan de slag. Er komt dan versnelling in de bouw van nieuwe woningen en corporaties krijgen de mogelijkheid om te doen waarvoor ze zijn opgericht: namelijk het zorgen voor goede betaalbare woningen.’

Kijk ook eens bij