Corporatie papers voor gemeenteraadsverkiezingen

Nieuws Nieuws · 18 oktober 2021
Expert

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2020 zijn veel corporaties aan de slag gegaan met het maken van een paper voor (aspirant)gemeenteraadsleden. Om hen bij te praten over de sector en de eigen organisatie. En om de uitdagingen voor de komende periode te schetsen.

Een aantal corporaties heeft hun paper beschikbaar gesteld voor publicatie online, als voorbeeld voor andere woningcorporaties.

Toolkit Gemeenteraadsverkiezingen

Naast deze papers, heeft Aedes ook een voorbeeld position paper opgesteld, een begeleidende brief en een handreiking. Alle documenten zijn te vinden in de toolkit gemeenteraadsverkiezingen

Kijk ook eens bij