Hoe krijg je (nieuwe) gemeenteraadsleden mee in jouw plannen?

Nieuws Nieuws · 21 december 2021
Expert

De kandidatenlijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn in de meeste gemeenten inmiddels bekend. Lijsten met bekende en nieuwe namen. Die diversiteit zorgt voor een groot verschil in kennisniveau. Hierbij 5 tips wanneer en hoe je raadsleden het beste kunt benaderen.

De gemeentelijke verkiezingscampagnes komen eigenlijk pas half februari echt op stoom. Politieke partijen worden meer zichtbaar, kandidaten gebruiken de media om hun ambities uit te dragen en ze voeden de publieke opinie met hun standpunten. Ook corporaties kunnen in deze periode hun boodschap uitdragen, zowel richting politici als richting inwoners, die nadenken over hun stem. Bijvoorbeeld via een interview van de directeur-bestuurder in een regionaal weekblad. Of een vergelijking van de partijprogramma’s op het thema wonen. Dan wel een ludieke actie voor media-aandacht (zie ook tip 4).

5 tips

We hebben 5 tips verzameld waarmee je als corporatie laagdrempelig, snel en redelijk eenvoudig aan de slag kunt.

1. 3 tot 5 maatregelen in heldere brief

Je kunt een volledig position paper opstellen. Maar ook een heldere brief met 3 tot 5 concrete punten. Kort en bondig. Sluit aan bij belevingswereld van raadsleden en kiezers. Laat zien hoe je corporatie kunt bijdragen aan de woon-vraagstukken in de gemeente.

2. Ken de kandidaten

Weet wie er op de kandidatenlijst staan. Bedenk wie belangrijk kan worden. Denk alvast na welke informatie geschikt is h en (opnieuw) te laten kennismaken met de sociale huursector. Ze weten vaak minder dan je denkt en zijn vaak blij met praktische informatie.

3. Ben zichtbaar bij coalitie-onderhandelingen

Zorg dat je zichtbaar bent bij de start van de coalitieonderhandelingen. Stuur die brief, maar leg ook contact tijdens een inloop of bijeenkomsten. Heb een pitch klaar, kies de belangrijkste punten en waak ervoor meteen ‘alles uit te willen leggen’ De gemeentelijke griffier kan helpen bij het benaderen van de onderhandelaars en het proces.

4. Stel een stembusakkoord op

Stel met stakeholders een stembusakkoord op over de gezamenlijke woon-ambities in de gemeente en (lopende) samenwerkingen met partners. Een arbeidsintensieve actie, maar voor publieke opinie en zichtbaarheid in de lokale politiek een goed instrument.

5. Structureel contact

De weken direct na de verkiezingen zijn zeer druk en hectisch voor (nieuwe) raadsleden. Geef ze even tijd, maar plan daarna bijvoorbeeld een wijkbezoek / dialoogbijeenkomst in met de nieuwe woordvoerders Wonen. Onderhoud dat contact en organiseer bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerende thema-bijeenkomst in de wijk.

Toolkit Gemeenteraadsverkiezingen

Behoefte aan meer inspiratie, tips of voorbeelddocumenten? Neem dan een kijkje in de Toolkit Gemeenteraadsverkiezingen. Hier vind je ook de vernieuwde publicatie Partners in Wonen. Deze brochure is onder meer bedoeld voor lokale politici, bestuurders en gemeenteambtenaren en legt in het kort uit wat woningcorporaties zijn en doen.