Metropoolregio Eindhoven slaat alarm

Nieuws 15 februari 2022
Expert
Richard Bos
Senior lobbyist

Met een pamflet Tekort aan betaalbare woningen in de regio vragen 13 woningcorporaties in Zuidoost-Brabant in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aandacht voor hun boodschap. Ze willen dat het stuk op tafel ligt als de nieuw gekozen raden de colleges van B en W gaan formeren.

Nieuwe paden

De corporaties bezitten samen 100.000 woningen voor 250.000 bewoners in de 21 regiogemeenten. ‘Dat moeten er de komende jaren nog veel meer worden, liefst zo'n 2.000 per jaar, maar dat kunnen wij niet alleen’, zegt directeur-bestuurder Mirjam Kräwinkel van woCom namens de corporaties. ‘Om onze ambities waar te maken zijn we afhankelijk van samenwerking met de gemeenten. Daarbij moeten we nieuwe paden bewandelen, anders kunnen we het gevraagde tempo niet opbrengen.’
 
De sociale verhuurders hebben tot 2026 plannen voor zo'n 6.000 woningen. Maar slechts voor de helft daarvan zijn nu concrete plannen gereed. Gemeenten moeten fors meer locaties beschikbaar stellen en projecten die in behandeling genomen worden, moeten sneller worden uitgevoerd.

Lees meer over