Minister de Jonge: ‘Betere definitie sociale huurwoning nodig’

Nieuws Nieuws · 18 februari 2022
Expert

De maximale huurverhoging met het inflatiepercentage maakt het corporaties mogelijk ook te blijven investeren in nieuwbouw, verduurzaming en woningverbetering. En om te bepalen wat een echte sociale huurwoning is, moet er een betere definitie voor komen. Dat zei minister De Jonge (VRO) in het debat met de Tweede Kamercommissie op 16 februari 2022.  

Het debat ging vooral over het huurbeleid en de brief van de minister waarin hij de aanpak van zijn beleid toelicht. Hieronder in het kort een aantal hoofdpunten uit het debat.

Lees hier meer over de beleidsbrief van de minister: ‘Met meer regie en meer tempo aan de slag’  

Huurbeleid

De Jonge verdedigde zijn keuze voor maximale huurverhoging met het inflatiepercentage van 2,3%. Huishoudens met lage inkomens krijgen een groot deel van de huurverhoging vergoed via de huurtoeslag. En huurbevriezing zou corporaties meteen zo’n 320 miljoen aan huurinkomsten kosten en daardoor circa 8 miljard aan investeringscapaciteit. Waarbij minister de Jonge liet weten dat hij ‘een ongelooflijke wil en enthousiasme proeft bij corporaties om aan hun opgaven te werken.’

Voldoende en echte sociale huurwoningen

De Jonge heeft aangekondigd dat hij wil sturen op een minimaal percentage sociale huurwoningen. Eerder heeft Aedes erop gewezen dat dan wel duidelijk moet zijn wat we onder een sociale huurwoning verstaan, dat gaat om meer dan de huurprijs. Het CDA vroeg daar expliciet naar en verschillende partijen spraken hun zorg uit over de steeds kleiner wordende sociale huursector.

De Jonge bevestigde dat er een betere definitie moet komen. Ook zegde hij toe dat er een register komt voor gereguleerde huurwoningen van andere verhuurders dan woningcorporaties, zodat er een completer en duidelijker beeld ontstaat. De Jonge reageerde ook positief op een pleidooi van CDA’er Jaco Geurts om corporaties weer meer ruimte te geven om strategische grondposities in te nemen en om sociale koop te ontwikkelen.

Maatregelen middenhuur

Oppositiepartijen willen het woningwaarderingsstelsel doortrekken (tot woningen met 250 punten) om huurders te beschermen tegen hoge prijzen in de middenhuur. De minister zoekt naar een goede balans tussen bescherming van huurders en de bereidheid van marktpartijen om nog te investeren in middenhuur. Jesse Klaver (GroenLinks) pleitte voor een grotere rol voor corporaties om middeninkomens te huisvesten.

Kooprecht

In het regeerakkoord is de mogelijkheid opgenomen voor huurders om onder voorwaarden hun corporatiewoning te kopen. Die voorwaarden moeten nog uitgewerkt worden. De Jonge bleek daarover vooralsnog terughoudend. Eén woning verkopen om er twee voor terug te bouwen, zoals VVD-Kamerlid Peter de Groot voorstelde, werkt volgens hem niet: het realiseren van een nieuwbouwwoning kost immers jaren en er is nu een tekort aan sociale huurwoningen.