Roep om ruimte voor Oost-Nederland

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 22 januari 2021

Wat staat ons te doen in de volkshuisvesting? Geef regelruimte zodat lokaal maatwerk nodig is, zeggen betrokkenen uit Oost-Nederland tijdens de dialoogsessie met politici.

Met de online dialoogsessie, waar (kandidaat-)Kamerleden in gesprek gaan met lokale politici, corporaties, huurders, zorg- en welzijnsprofessionals en bouwkundigen, wordt helder wat nodig is in de volgende kabinetsperiode.

Ontregelen

Wonen is een van de belangrijkste thema’s tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen, vinden de deelnemers. Een minister van Wonen is een must in het nieuwe kabinet, omdat die het complete verhaal in de gaten kan houden. De nadruk ligt op regelruimte voor corporaties. Ontregelen dus, zegt Aedes-voorzitter Martin van Rijn. De beste manier om oplossingen te vinden voor alle woonvraagstukken, is lokaal maatwerk. Daarom is de samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties, zorg en welzijn ook zo belangrijk. Geen discussies over welk domein van wie is, want het is alle hens aan dek.

Transformatie

Door de enorme last van de verhuurderheffing kunnen corporaties niet meer doen wat ze moeten doen. De aanwezige politici wordt gevraagd zich hard te maken voor afschaffing van die heffing, zodat het geld uit de volkshuisvesting weer terugkomt waar die hoort. In het oosten van het land is dat geld voornamelijk nodig voor transformatie van bestaande bouw. Woningen moeten levensloopbestendig worden gemaakt. Bovendien heeft de betaalbaarheid aandacht nodig. Er is grote nood in diverse categorieën: in zowel sociale huur als woningen voor starters en in de middenhuur. Voor verduurzamen van bestaande bouw bestaat geen positieve businesscase, want de kosten zijn hoog en de rekening mag niet naar de huurder gaan. Er wordt gepleit voor een stimuleringsregeling voor verduurzaming. Die heeft eerder ook goed gewerkt.

Cement van de samenleving

In het gesprek is iedereen het eens: corporaties moeten niet alleen zorgen voor goede huizen, de taak is breder. Van Rijn schetst de jaloezie in het buitenland om de Nederlandse aanpak: corporaties zijn het cement van de samenleving, omdat ze ook aandacht hebben voor leefbaarheid. Helaas schiet dat er de laatste jaren bij in door de gedwongen focus op de core business. Daarbij is het beleid van passend toewijzen ook geen succes. Veel buurten hebben juist menging nodig. Regels en voorzieningen zijn aangepast op zelfredzaamheid, terwijl kwetsbare mensen soms gewoon hulp nodig hebben. Het oosten laat diverse goede voorbeelden hiervan zien. Van studenten die mensen in de buurt helpen tot monteurs die problemen achter de voordeur signaleren. Maar investeringen zijn hard nodig om wijken in grotere steden leefbaar te houden.

De deelnemende politici zijn geraakt door de vragen uit de sector. De roep om ruimte en maatwerk nemen zij mee naar Den Haag, evenals de noodzaak voor afschaffing van de verhuurdersheffing. Ook ontstonden waardevolle nieuwe connecties tussen deelnemers.

Dit was de derde van vijf dialoogsessies tussen corporaties, politici en andere betrokken partijen bij de volkshuisvesting. Bekijk de inzet van Aedes voor de Tweede Kamerverkiezingen en de uitkomsten van de dialoogsessies in Metropoolregio AmsterdamNoord-NederlandZuid-Nederland en de regio Rotterdam-Haaglanden