Tweede Kamerverkiezingen 2021: Kies voor wonen

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 8 oktober 2020

Er heerst woningnood en een wooncrisis. Betaalbare woningen zijn moeilijk te vinden en woningcorporaties kunnen binnenkort hun maatschappelijke opgaven niet meer nakomen. Daar moet nu iets aan gebeuren en dat kan: op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer en daarna komt er een nieuw kabinet. De partijen zijn nu druk met het samenstellen van de verkiezingsprogramma's. Op de volgende punten ziet Aedes graag iets veranderen: 

  • Voldoende woningen

  • Vitale wijken

  • Duurzame woningen

  • Investeren in wonen

Rood potlood met tekst erop en een invulvakje zoals op een stembiljet in de vorm van een huis rood gekleurd

De volledige inzet van Aedes op weg naar het regeerakkoord van een nieuw kabinet leest u in de publicatie Wonen in Nederland, het moet beter. Voor leden van Aedes is een pagina met campagnemateriaal beschikbaar.

Voldoende woningen

Iedereen heeft recht op een goed huis. Dat is voor veel mensen de basis van het leven. Dat vraagt om voldoende betaalbare woningen. Corporaties willen hiervoor meer kunnen bouwen, ook voor middeninkomens, en de huren laag houden. 

Grafiek maakt de huuraanpassing t.o.v. de inflatie duidelijk. In 2015 was de huuraanpassing groter dan de inflatie, maar in 2020 is deze iets kleiner

Wonen in een fijne buurt

We koesteren de Nederlandse traditie waarin sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen in wijken door elkaar staan. Daarom werken we actief aan vitale gemengde wijken waarin verschillende mensen wonen en elkaar ontmoeten. Corporaties nemen hun verantwoordelijkheid om wijken en buurten leefbaar te houden en steken daar veel energie in. Maar er is inzet van verschillende partijen en bewoners voor nodig.

Meer informatie over vitale wijken

Duurzame woningen

In het Klimaatakkoord spelen woningcorporaties een grote rol. Zij bieden huurders een duurzame en comfortabele woning zonder dat hun woonlasten (huur en energierekening) stijgen door de investeringen. Zo dragen corporaties bij aan het terugbrengen van de uitstoot van CO2.

In de grafiek staat de verduurzamingsopgave van woningcorporaties uitgesplitst naar soort tot 2035

Investeren in wonen

Woningcorporaties komen vanaf 2024 in de knel bij het uitvoeren van de maatschappelijke taken, blijkt uit onderzoek van drie ministeries en Aedes. Om verder te werken aan verduurzaming, vitale wijken en voldoende bestaande woningen, is meer geld nodig.  

Grafiek met opgaven en middelen tot 2035 uit onderzoek Opgaven en middelen in de corporatiesector waaruit gat blijkt tussen maatschappelijke opgaven en middelen van corporaties