Aedes-flyer Presteren door meten

In de Aedes-flyer Presteren door meten staan alle instrumenten op een rijtje waarmee woningcorporaties hun prestaties kunnen meten. Deze instrumenten kunnen helpen bij het maken van prestatieafspraken, waar corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties nu mee bezig zijn. In één oogopslag zien corporaties en hun samenwerkingspartners welke instrumenten er zijn.

In de flyer staat overzichtelijk uit welke onderdelen de instrumenten bestaan , voor welke doelgroepen ze gemaakt zijn en hoe de data verzameld wordt. De flyer bevat informatie over de volgende instrumenten:

  • Aedes-benchmark
  • Aedes-benchmarkcentrum
  • Corporatie in perspectief
  • Transparantietool
  • Visitatie
  • TRIAS Legitimatiecheck
  • Lokale Monitor Wonen