10 corporaties ondertekenen modelconvenant schuldhulpverlening

Nieuws Nieuws · 3 mei 2023
Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Snellere hulp bij huurachterstanden. Dat is mogelijk voor bijna een half miljoen huurders, nu 10 woningcorporaties het modelconvenant hebben getekend, dat Aedes en de vereniging voor schuldhulpverlening NVVK opstelden.

Waarmee gaan ze akkoord?

Door de ondertekening verklaren de corporaties zich bereid bij voorbaat akkoord te gaan met een schuldregelvoorstel van een bij de NVVK aangesloten schuldhulpverlener. Hierdoor komt de hulp sneller en eenvoudiger op gang. Ook bevat het convenant afspraken over reactietermijnen.

Sommige corporaties hebben al regelingen getroffen op het gebied van sociale incasso. Soms gaan die zelfs verder dan het convenant. Het is niet de bedoeling dat ze die terugdraaien als ze het modelconvenant ondertekenen. Daarom is er in het modelconvenant ruimte voor bestaande of aanvullende afspraken. Bovendien is er vastgelegd dat er altijd afwijkingen mogelijk zijn.

Kijk ook eens bij

De 10 woningcorporaties die het convenant tekenden:

de corporaties Zayaz, Stedelink, Area, Mooiland, Hef wonen, Hof wonen, Staedion. Woonstad Rotterdam, Peelrand wonen en Tiwos

Stimuleer je corporatie om ook te tekenen

Aedes en de NVVK roepen woningcorporaties op met het modelconvenant aan de slag te gaan. De NVVK is altijd bereid om tijdens lokale of regionale bijeenkomsten uit te leggen wat de waarde is van dit convenant voor goede schuldhulpverlening.

Meer weten?

Kijk op de website van de NVVK voor meer informatie.