Na jarenlange afname nemen huurachterstanden bij woningcorporaties toe

Persbericht Persbericht · 19 juli 2022
Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Het aantal huurders bij woningcorporaties met een huurachterstand nam vorig jaar weer af. Ook de al jaren durende daling van het aantal huisuitzettingen zette door. Daarentegen signaleren corporaties de eerste maanden van 2022 een toename van huurachterstanden, niet onverwacht gezien de  economische ontwikkelingen. Deze laatste uitkomst uit de jaarlijkse enquête van Aedes onder corporaties is reden tot zorg.

Minder huurachterstanden in 2021

Aedes voert jaarlijks een enquête uit onder woningcorporaties naar huurachterstanden en huisuitzettingen. Eind 2020 hadden iets meer dan 150.000 huurders een huurachterstand, dit was eind 2021 gedaald naar 113.000 huurders. Van deze huurders had iets meer dan de helft een schuld van 1 tot 3 maanden huur.

Ook het totale bedrag aan huurachterstanden bij corporaties nam in deze jaren af. Eind 2019 was dat € 244 miljoen, in 2020 nam het af naar € 226 miljoen en in 2021 daalde het verder naar € 205 miljoen. Dat is een afname in twee jaar van 16%.

Diagram die de daling van de huurachterstand bij zittende en vertrekkende huurders van 2020 en 2021 laat zien

Daling huurachterstand in euro's

Trendbreuk: toename huurachterstanden in eerste maanden 2022

Bijna 4 op de 10 corporaties signaleert echter dat het aantal huurders met een huurachterstand in de eerste maanden van 2022 weer toeneemt. Daar staat tegenover dat 2 van de 10 corporaties nog steeds een afname ziet. Er komen meer signalen dat een toenemend aantal huishoudens moeite heeft rond te komen. De helft van alle corporaties merkt dat meer huurders vragen om een betalingsregeling of om een maatwerk-regeling voor hun huurprijs.

Corporaties proberen betalingsproblemen te voorkomen

Aedes en corporaties maken zich zorgen dat de slechter wordende economische omstandigheden leiden tot meer betalingsproblemen bij hun huurders in de tweede helft van 2022. Veel corporaties anticiperen daarop: 6 van de 10 corporaties heeft dit jaar al nieuw beleid ontwikkeld om betalingsproblemen tegen te gaan of is van plan dat te doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het aanbieden van ondersteuning door een budgetcoach, pauzeren van incasso dan wel verwijzing naar andere voorzieningen (Voorzieningenwijzer, energiecoach, Geldfit.nl, Schuldhulpmaatje).

Weer minder huisuitzettingen

Het aantal huisuitzettingen door corporaties nam in 2021 verder af, de voortzetting van een trend die al jaren bezig is. In de laatste 3 jaar halveerde het aantal huisuitzettingen van 3.000 in 2018 naar 1.400 in 2021. In bijna 6 van de 10 gevallen is een huurachterstand de hoofdreden voor een huisuitzetting. Andere redenen voor huisuitzetting zijn overlast, drugs(handel) in de woning en illegale onderverhuur.

Corporaties doen er alles aan om huurachterstanden en als gevolg daarvan uiteindelijk huisuitzetting te voorkomen. Corporaties nemen snel contact op met huurders, gaan op huisbezoek en schakelen via de gemeente schuldhulpverlening in. Maar in sommige gevallen lukt het toch niet huisuitzetting te vermijden. Daarvoor is overigens altijd toetsing door de rechter nodig. Vaak genereert toestemming van de rechter om tot huisuitzetting over te mogen gaan, juist de druk die nodig is om een kwestie alsnog op te lossen.  

Kijk ook eens bij

Zorgen over betaalrisico’s huishoudens

Ondanks angst daarvoor heeft de coronaperiode geen negatieve impact gehad op het aantal huishoudens met een huurachterstand. Aedes en woningcorporaties maken zich echter wel zorgen over de effecten van de dit jaar sterk gestegen energieprijzen en inflatie.

Inmiddels maakten corporaties afspraken met het kabinet om de huurstijging de komende jaren beperkt te houden. Ook worden de huren voor de laagste inkomens eenmalig verlaagd, als het lukt al volgend jaar. De ontwikkeling van inkomens en de prijsontwikkeling zijn echter van veel meer invloed op het risico om niet rond te komen dan de huur. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid voor het kabinet.