Vragen over huisuitzetting vanwege hennepteelt in corporatiewoningen

In de handel van hennep gaat naar schatting zo’n 1,4 miljard euro per jaar om. Regelmatig worden illegale kwekerijen in huurwoningen aangetroffen met voor de huurder bijna altijd huisuitzetting tot gevolg. Wat mag een woningcorporatie wel en niet doen bij het aantreffen van een kwekerij? Hieronder de veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.

Is hennepkwekerij een reden tot uitzetten?

Hennep kweken is inderdaad een reden tot uitzetten. In de huurovereenkomst staat dat de huurder zich als een goed huurder dient te gedragen. Kweken, drogen of knippen van hennep is gedrag dat niet bij een goed huurder hoort, onder andere door het risico op brandgevaar. Het kweken van hennep vereist namelijk veel licht en warmte. Om niet op te vallen bij energiemaatschappijen wordt er vaak geknutseld met elektriciteit en wordt stroom regelmatig illegaal afgetapt. De kans op brand door kortsluiting of oververhitting is dan ook groot. Hennepteelt zorgt vaak ook voor schade aan de gehuurde woning. Bovendien zorgt een hennepkwekerij voor een negatieve uitstraling op de woonomgeving en trekt het verkeerd publiek aan, zeker wanneer er vanuit de woning ook in hennep gehandeld wordt. 
Het kweken van hennep is vaak expliciet verboden in de huurovereenkomst. Dit staat ook in de modelhuurovereenkomst van Aedes in artikel 6.8. Op basis van dit artikel kan een corporatie naast het opleggen van een boete ook de procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst in gang zetten. 

Mag de huurder wel kweken in de tuin?

De hennep hoeft niet per se in de woning te worden aangetroffen. Het is ook verboden hennep te kweken in een berging, garage, tuin of schuur. 

Hoe gaat uitzetting door hennep kweken in zijn werk?

Voordat een corporatie een huurder kan uitzetten moet zij eerst toestemming vragen aan de kantonrechter. De rechter kijkt naar de aard van de overtreding en geeft al dan niet toestemming. Ervaring leert dat de rechter een verzoek van de corporatie op basis van hennep kweken over het algemeen toekent. Corporaties dienen wel adequaat te reageren op signalen uit de omgeving of bij het zelf signaleren van verdachte omstandigheden. Daarna kan de corporatie een termijn doorgeven aan de huurder waarbinnen hij/zij de woning moet verlaten. 

Ontbinding van een huurovereenkomst kan door de verhuurder op basis van verschillende gronden, namelijk:

  • Handelen in strijd met goed huurderschap (art. 7:213 BW).
  • Handelen in strijd met het bestemmingsvereiste van de woning (art. 7:214 BW).
  • Handelen in strijd met nader uitgewerkte huurdersverplichtingen in de algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst (meestal een clausule met een uitdrukkelijk verbod om hennep te telen in de woning).
  • Ontbinding huurovereenkomst op grond van een gerechtvaardigde tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst (art. 6:265 lid 1 BW).
  • Ook kan een burgemeester op basis van de opiumwet een pand/woning voor een bepaalde tijd sluiten. In dit specifieke geval kan een corporatie de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbinden. 

Is een corporatie dan verplicht om een nieuw onderkomen te zoeken voor deze huurder?

Woningcorporaties zijn niet verplicht om na uitzetting een nieuw onderkomen te vinden voor de huurder.  

Hoeveel mensen worden jaarlijks uitgezet wegens hennepteelt?

Uit de Corporatiemonitor 2015 (deelname 182 corporaties) bleek dat corporaties in 2015 275 personen hebben uitgezet vanwege hard- en softdrugs. 

Wat doen corporaties aan preventie van hennepkwekerijen?

Aedes doet momenteel samen met de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek naar de fysieke risico’s van hennepkwekerijen in woonomgevingen. Corporaties werken aan de preventie van hennepteelt. Bijvoorbeeld op een of meer van de volgende manieren:  

  • In het beleid van de corporatie opnemen dat het kweken van hennep niet is toegestaan en tot ontbinding van de huurovereenkomst leidt. Rechters nemen het beleid van een corporatie mee in het al dan niet geven van toestemming tot huisuitzetting. Van belang is dat corporaties de huurders vooraf goed voorlichten over de gevolgen van hennepteelt. 
  • Nieuwe huurders vragen om een verhuurderverklaring. Dit is een verklaring die de huurder bij zijn vorige verhuurder kan opvragen. Vervolgens geeft de nieuwe huurder deze aan de nieuwe corporatie. Indien er in de verklaring staat dat de huurder is uitgezet vanwege hennepteelt dan kan de nieuwe corporatie op basis van contractvrijheid besluiten de huurder te weigeren.
  • De samenwerking aangaan met gemeente, politie en het Openbaar Ministerie en samen maatregelen nemen om de kweek en handel in (soft)drugs tegen te gaan.