Aedes: ‘Kabinet, behoud salderingsregeling voor zonnepanelen’

Persbericht 7 oktober 2020

Zonnepanelen zijn vanaf 2024 onrendabel voor woningcorporaties. Extra overheidssteun is dan nodig om daken van corporatiewoningen te voorzien van zonnepanelen. Dit blijkt uit onderzoek van Fakton in opdracht van branchevereniging Aedes.

Aanleiding voor het onderzoek is het plan van het kabinet om de salderingsregeling voor zonnepanelen de komende jaren af te bouwen.

Met de salderingsregeling stimuleert de overheid het opwekken van duurzame energie. Zonnepanelen wekken in sommige maanden meer energie op dan dat er verbruikt wordt. Deze stroom wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet en wordt verrekend met het totale energieverbruik.

Door de afbouw van de salderingsregeling brengt de opgewekte stroom straks minder op. Hierdoor stijgt de energierekening van huurders en verdwijnt de bereidheid om zonnepanelen te laten plaatsen op hun dak. Daarnaast kunnen corporaties een steeds kleinere bijdrage van hen vragen en wordt het plaatsen van zonnepanelen voor woningcorporaties in 2024 onrendabel. Terwijl dit nu nog kostenneutraal kan.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘Woningcorporaties leggen zonnepanelen op woningen voor een beter klimaat en een lagere energierekening voor onze huurders. Als het kabinet de salderingsregeling uitkleedt, voelen huurders dat direct in hun portemonnee. En corporaties ook. Dus kabinet, investeer in een duurzame samenleving en houd deze regeling in stand.’

Groei

Steeds meer sociale huurwoningen zijn voorzien van zonnepanelen. In 2019 steeg het aantal met 62.000 naar bijna 178.000 huizen. Als de huidige groei zou doorgaan, zijn in 2037 alle daken van corporatiewoningen voorzien van zonnepanelen. Daarmee kan 13 procent van de zonne-energiedoelstelling van de overheid worden bereikt. Zou de overheid inzetten op het volledig vol leggen van daken, dan kunnen woningcorporaties een vijfde van die doelstelling voor hun rekening nemen.

De afbouw van verschillende subsidieregelingen maakt deze groei echter onwaarschijnlijk. Pas vanaf 2033 zijn de kosten voor zonnepanelen zo sterk gedaald dat het loont ook zonder subsidie daarin te investeren. Het is daarom van belang dat de afbouw van de salderingsregeling wordt aangepast.

Lees meer over