Gezamenlijk woningen verduurzamen gaat sneller

Expert
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

De Brabantse woningcorporaties Tiwos en Thuisvester hebben met vijf bouwbedrijven een raamovereenkomst getekend om in vier jaar tijd ruim 4.500 sociale huurwoningen in West-Brabant te verduurzamen. Nog in 2020 wordt een start gemaakt met 378 woningen.

Samen met een aantal aannemersbedrijven vormen Tiwos en Thuisvester de Brabantse Duurzaamheids Alliantie. In juni 2019 tekenden de leden van deze alliantie een intentieverklaring voor verduurzaming. Die intentie is nu omgezet naar een raamovereenkomst én de concrete aanpak van de eerste 378 woningen.

Meer corporaties, meer woningen

De Duurzaamheids Alliantie is begonnen met de projectvoorbereidingen en zal een subsidieaanvraag indienen bij de Renovatieversneller. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met andere corporaties of zij zich willen aansluiten bij de Brabantse Duurzaamheids Alliantie. Hoe meer deelnemers, hoe meer huurwoningen sneller kunnen worden verduurzaamd. Ook hebben verschillende corporaties uit andere regio’s informatie opgevraagd bij de Brabantse Duurzaamheids Alliantie en aangegeven vergelijkbare initiatieven te willen ontplooien.

Optimaal samenwerken

Doel van deze alliantie is zoveel mogelijk huurwoningen verduurzamen op een efficiënte, effectieve en klantgerichte wijze, tegen lagere kosten en een hogere kwaliteit. Dit kan alleen door optimale samenwerking, goede voorbereiding, regelmatige afstemming en een strakke planning voor alle partijen. Een snelle uitvoering zonder oponthoud, met kennisdeling en gezamenlijke opdrachtverstrekking leidt tot verbetering en kostenverlaging. De Renovatieversneller maakt dit mogelijk.

Lees meer over de Renovatieversneller

Lees het persbericht van Thuisvester