Herziening energieprestatierichtlijn gebouwen

De richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) is herzien. Dit heeft ook gevolgen voor woningcorporaties. De richtlijn bevat eisen voor technische bouwsystemen, keuringen van verwarmings- en airconditioningsystemen en laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Om inzicht te geven in de wijzigingen ontwikkelde RVO vier infographics.

De infographics zijn bestemd voor decentrale overheden en bedrijven, bijvoorbeeld woningcorporaties, die zich richten op energiebesparing in hun gebouwen. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Eisen aan gebouwen
  • Handhaving in één oogopslag
  • Keuringsplicht energieprestatie
  • Eisen voor de plaatsing van thermostatische regelingen en waterzijdig inregelen in bestaande gebouwen

Meer weten?

De infographics zijn te vinden op Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III)

Bekijk de Handreiking Energieprestatie Installaties in gebouwen voor meer informatie over de handhaving.

Lees meer over