Hoe? Veelomvattende duurzaamheidsvisie Woonkwartier

Woningcorporatie Woonkwartier realiseert zich dat zij andere partijen nodig heeft om in 2050 CO2-neutraal en betaalbaar wonen te realiseren. Daarom heeft de corporatie uit Zevenbergen informatie opgehaald bij de huurdersorganisaties, de gemeenten, energiecoöperaties en netbeheerder Enexis. Ook heeft de corporatie zich zelf een spiegel voorgehouden door het onderwerp te bespreken met de Raad van Advies en de medewerkers. Zo is de Duurzaamheidsvisie 2019 – 2050 tot stand gekomen.

Gezamenlijk vormgeven verduurzaming

Omdat verduurzaming vooral vorm moet krijgen op wijk- en buurtniveau gaat Woonkwartier samen met haar partners werken aan integrale verduurzamingsplannen voor de 18 kernen waar zij woningen heeft. De gezamenlijk tot stand gekomen duurzaamheidsvisie is goed te gebruiken als handboek in de gesprekken met de partners. De focus ligt op het CO2-neutraal krijgen van 8.400 woningen in de bestaande voorraad.

Download de Duurzaamheidsvisie 2019 – 2050 van Woonkwartier

In de duurzaamheidsvisie van Woonkwartier neemt het figuurtje ‘Ecco, de gids uit de toekomst’ een centrale plaats in. Hij kijkt vanuit 2050 terug naar de keuzes die Woonkwartier maakt in deze visie. Het figuurtje is ontwikkeld om de komende jaren de huurders van Woonkwartier te betrekken bij de vertaling van ambities naar concrete plannen.

Belangrijkste uitgangspunten duurzaamheidsvisie:

  • Radicaal besparen: door zeer goede isolatie van en zeer energiezuinige installaties en apparatuur in de woningen. Zo denkt de corporatie minimaal 70 procent te besparen op gasverbruik en waar mogelijk meteen naar aardgasloos te gaan. Hoe meer besparen, hoe kleiner de resterende energievraag.
  • Voorlichting aan huurders: stimuleren milieubewust en spaarzaam gedrag van huurders. Onder meer door structurele voorlichting waarbij huurders als energieambassadeur betrokken zijn.
  • Daarnaast opwekken van duurzame energie op en aan de woning: met zonnepanelen helemaal of voor een belangrijk deel voorzien in de elektriciteitsvraag. Ook dit is belangrijk voor de betaalbaarheid. De ambitie is dat deze zonnepanelen in 2030 de helft van het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik van huurders produceren.
  • De resterende CO2-opgave invullen door: lokale energieproductie los van de woningen. Zowel warmte als elektriciteit opwekken met duurzame stroom, duurzaam gas of duurzame warmtenetten.

Opties voor lokale energie

Het is duidelijk dat Woonkwartier deze energetische transformatie onmogelijk kan uitvoeren met enkel maatregelen aan haar woningen. Vaak liggen deze in buurten en kernen waar ook woningen van andere eigenaren zijn. De hoeveelheid op of aan de woning opgewekte energie zal vaak te weinig zijn om de volledige vraag in te vullen. Omdat er bijvoorbeeld te weinig geschikte dakruimte voor zonnepanelen is of omdat de financiële haalbaarheid ontbreekt. Daarom verkent Woonkwartier samen met de gemeenten, de huurdersorganisaties, Enexis en de energiecoöperaties de opties voor lokale duurzame energie.

Resultaat

De duurzaamheidsvisie is geschreven met de kennis van nu. De praktijk blijkt soms weerbarstig. De gemeenten hebben de regie bij het aardgasvrij maken van wijken. Maar zij hoeven bijvoorbeeld pas in 2021 hun Transitievisie Warmte vast te stellen met het tijdspad en de te realiseren alternatieven. Woonkwartier zit tot die tijd niet met de armen over elkaar. Samen met hun bouwpartners gaan ze aan de slag met zes pilotprojecten. Volgens de corporatie is dit de perfecte manier om te leren over de nieuwste technieken voor verschillende soorten woningen. En vooral om te leren van de ervaringen met bewoners. Een goede voorbereiding is het halve werk.

Meer informatie: Bianca Koster, adviseur Duurzaamheid Woonkwartier.