Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen verlengd

Nieuws 8 januari 2024
Expert
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Om het makkelijker te maken (huur)woningen van het aardgas af te halen en aan te sluiten op een warmtenet, is er de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). Deze regeling is nu met een jaar verlengd. 

Verhuurders, dus ook woningcorporaties, en gemengde Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor deze regeling en kunnen tot en met 31 december 2024 de subsidie aanvragen.

De verlengde SAH is grotendeels gelijk gebleven. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Uitvoeringstermijn is nu 6 jaar (was 5 jaar), het blijft mogelijk de uitvoering met 1 jaar te verlengen.
  • Er zijn meerdere subsidieaanvragen op 1 contract mogelijk.

Webinar SAH

RVO organiseert op 23 januari een webinar over de SAH. 

Lees meer over