Verduurzaming

Subsidie voor advies

Experts
Dorris Derksen
Dorris Derksen
Belangenbehartiger
Anne Leeuw
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

Woningcorporaties

  • RREW: stimuleringsregeling voor energiebesparing, loopt via gemeente (gesloten)

Gemengde VVE

Voor de VVE zelf:

Voor de eigenaar-bewoner:

  • RREW: stimuleringsregeling voor energiebesparing, loopt via gemeente (gesloten)

Voor de corporatiewoningen:

  • RREW: stimuleringsregeling voor energiebesparing, loopt via gemeente (gesloten)

Gespikkeld bezit

Bewoner

  • RREW: stimuleringsregeling voor energiebesparing, loopt via gemeente (gesloten)

Maatschappelijk vastgoed

  • EIA: aftrek Vennootschapsbelasting bij investering voor energiebesparing