Verduurzaming

Subsidie voor integrale aanpak en labelverbetering

Experts
Dorris Derksen
Dorris Derksen
Belangenbehartiger
Anne Leeuw
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

Woningcorporaties

Gemengde VVE's

Voor de VVE zelf:

Subsidies voor gespikkeld bezit

Voor de eigenaar-bewoner: