Verduurzaming

Subsidie voor kleine maatregelen

Experts
Dorris Derksen
Dorris Derksen
Belangenbehartiger
Anne Leeuw
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

Woningcorporaties

  • REEW: stimuleringsregeling voor energiebesparing, loopt via gemeente (gesloten)

Gemengde VVE's

Voor de VVE zelf: 

Voor de eigenaar-bewoner:

  • REEW: stimuleringsregeling voor energiebesparing, loopt via gemeente (gesloten)

Voor de woningcorporatie:

  • REEW: stimuleringsregeling voor energiebesparing, loopt via gemeente (gesloten)

Gespikkeld bezit

Bewoner

  • REEW: stimuleringsregeling voor energiebesparing, loopt via gemeente (gesloten)