Verduurzaming

Subsidie voor lage temperatuur afgiftesysteem

Experts
Dorris Derksen
Dorris Derksen
Belangenbehartiger
Anne Leeuw
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

Woningcorporaties

  • SAH: stimuleringsregeling voor aardgasvrij maken van bestaande huurwoningen, in combinatie met aansluiting op een warmtenet

Gemengde VVE

Voor de VVE zelf:

Gespikkeld bezit

Voor de eigenaar-bewoner: