Verduurzaming

Subsidie voor ventilatiesystemen

Experts
Dorris Derksen
Dorris Derksen
Belangenbehartiger
Anne Leeuw
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

Gemengde VVE's

Voor de VVE zelf:

Gespikkeld bezit

Voor de eigenaar-bewoner:

Maatschappelijk vastgoed

  • EIA: aftrek Vennootschapsbelasting bij investering voor energiebesparing