Verduurzaming

Subsidie voor warmtepompen

Experts
Dorris Derksen
Dorris Derksen
Belangenbehartiger
Anne Leeuw
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

Woningcorporaties

  • ISDE: investeringssubsidie voor duurzame energiebesparing voor de eigenaar-bewoner

Gemengde VVE's

Voor de VVE zelf:

Voor de eigenaar-bewoner, los van de VVE:

  • ISDE: investeringssubsidie voor duurzame energiebesparing voor de eigenaar-bewoner

Voor de gemengde VVE:

  • ISDE: investeringssubsidie voor duurzame energiebesparing voor de eigenaar-bewoner

Gespikkeld bezit

Voor de eigenaar-bewoner:

Maatschappelijk vastgoed

  • EIA: aftrek Vennootschapsbelasting bij investering voor energiebesparing
  • ISDE: investeringssubsidie voor duurzame energiebesparing voor de eigenaar-bewoner