Verduurzaming

Subsidie voor zonneboilers

Experts
Dorris Derksen
Dorris Derksen
Belangenbehartiger
Anne Leeuw
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

Woningcorporaties

  • ISDE: investeringssubsidie voor duurzame energiebesparing voor de eigenaar-bewoner

Gemengde VVE

Voor de VVE zelf:

Gespikkeld bezit

Voor de eigenaar-bewoner:

Maatschappelijk vastgoed

  • EIA: aftrek Vennootschapsbelasting bij investering voor energiebesparing
  • ISDE: investeringssubsidie voor duurzame energiebesparing voor de eigenaar-bewoner