Veluwonen realiseert doorbraak monitoring zonnepanelen

Nieuws Nieuws · 24 augustus 2023
Expert
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

Door het uitlezen van bestaande slimme meters, realiseerden 8 woningcorporaties een doorbraak in de monitoring van zonnepanelen. Door vraagbundeling konden corporaties een overeenkomst sluiten voor monitoring van elke installatie voor een paar euro per jaar, zonder investering in apparatuur. De corporaties nodigen collega-corporaties uit om ook van deze oplossing gebruik te maken.

Woningcorporaties zijn onderhoudsplichtig voor zonne-energie-installaties. Veel systemen hebben geen of gebrekkige monitoring, waardoor er onvoldoende beeld is of de installaties goed werken. Dit kan leiden tot gemiste opbrengsten, schade aan installaties of woningen en discussies met huurders. De vraag is hoe je als corporatie goed kunt monitoren tegen lage kosten.

Oplossing door uitlezen slimme meter

8 woningcorporaties losten dit op door het uitlezen van de bestaande slimme meter. Een ICT-leverancier kan, met toestemming van de huurders, deze meters gratis uitlezen. Deze leverancier stuurt de huurder (en/of installateur of corporatie) een mail als de installatie geen stroom meer teruglevert, of als deze veel minder stroom teruglevert dan verwacht. De huurder kan dan controleren of de omvormer of aardlekautomaat is uitgevallen. Als hij er niet uitkomt, kan hij contact opnemen met de installateur.

Voor Veluwonen werkt het goed

Veluwonen beet het spits af met deze oplossing. Kees Koren van Veluwonen: ‘We hadden diverse monitoringsoplossingen: geen monitoring, een dure brutoproductiemeter met monitoring via een installateur, monitoring via internet van de huurder, die steeds uitviel... De oplossing door het uitlezen van bestaande slimme meters werkt voor ons goed. Tegen lage kosten zien we of het systeem werkt. En als het niet werkt, gaat er direct een signaal naar de huurder. Bij bestaande installaties vroegen we de huurders om toestemming voor het uitlezen van de slimme meter. Op een eerste brief stemde al 56% van de huurders hiermee in. Voor de huurders is het ook een mooie oplossing, zij hoeven het zelf niet meer in de gaten te houden. Bij nieuwe installaties en bij nieuwe huurders regelen we dat akkoord direct zodra we het contract voor de panelen voorleggen. De prijs van een paar euro per jaar is een fractie van de kosten van andere oplossingen.’

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Maarten Corpeleijn van Zonnighuren, de onafhankelijk adviseur die de inkoop en pilots begeleidde.

  • Op www.zonnighuren.nl/slimmemonitoring is meer te lezen. Woningcorporaties kunnen een informatiepakket met het modelcontract, uitleg over privacy, voorbeeldbrieven aan huurders e.d. vrijblijvend en gratis opvragen
  • Op dinsdag 3 oktober van 10.30 tot 12 uur is er een webinar voor woningcorporaties waar de oplossing gepresenteerd wordt en vragen kunnen worden gesteld.