Verduurzamen huurwoningen - SAH met 1 jaar verlengd

Nieuws Nieuws · 31 augustus 2023
Expert
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) wordt met 1 jaar verlengd. Dat staat in een brief die minister De Jonge voor het zomerreces naar de Tweede Kamer stuurde.

De regeling wordt grotendeels doorgezet zoals die nu is. Vanaf 2025 zal de SAH vervangen worden door een nieuwe regeling die ook de andere subsidies voor warmtenetten gaat vervangen. Zo komt er 1 loket voor subsidies voor de inpandige kosten bij aansluiting op een warmtenet. Naar verwachting zal er eind 2023 meer duidelijkheid zijn over de verlenging van de SAH en de inhoud van de nieuwe regeling.

Kijk ook eens bij