Verduurzaming

Warmtenetten

Expert
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Wat is een warmtenet?

Warmtenetten kunnen een relatief goedkope manier zijn om de woning aardgasvrij te maken. Het Klimaatakkoord gaat ervan uit dat een groot deel van Nederland in de toekomst via een warmtenet wordt verwarmd. De meest bekende warmtenetten zijn bestaande warmtenetten met restwarmte van afval- en energiecentrales en chemiebedrijven in stedelijke gebieden. 

Een warmtenet heeft een zogenoemd temperatuurregime: het geeft warmte af op hoge temperatuur (HT), midden temperatuur (MT) of lage temperatuur (LT). Een MT- of LT-warmtenet vraagt meer van het afgiftesysteem en van de isolatie van de woning. 

Lees meer in de Handreiking warmtenetten.

Samenwerking bij warmtenetten

Bestaande en nieuwe warmtenetten worden aangewezen als warmtebron voor de wijk. Een woningcorporatie kan niet zelf bepalen op welk warmtenet de woningen worden aangesloten. Corporaties zijn afhankelijk van de aanwezige mogelijkheden én van andere partijen die warmte willen afnemen van het betreffende warmtenet. De Regionale Energiestrategie maakt inzichtelijk wie gebruik kan maken van welke warmtenetten. De gemeenten zijn vervolgens verantwoordelijk voor de Transitievisie Warmte. Daarin geven gemeenten aan wanneer welke wijk van het gas afgaat en geven ze per wijk een voorkeur op voor de alternatieve warmtebron. 

Samen met warmtebedrijven en corporaties die op korte termijn willen aansluiten op een bestaand of gepland warmtenet werkt Aedes de randvoorwaarden voor aansluiting verder uit. Dit gebeurt binnen het project de Startmotor. 

Aanpassingen aan de woning

Aansluiting op een warmtenet betekent dat de ketel en rookgasafvoer worden verwijderd. Via een afleverset (individueel of collectief) krijgt de woning een aansluiting op het warmtenet. Na aanpassingen voor elektrisch koken kan de gasaansluiting worden afgesloten.

Bij een afgiftetemperatuur lager dan 55⁰C zijn er extra voorzieningen nodig voor de warmwatervoorziening vanwege legionellapreventie. Ook moet de schilisolatie van de woning van voldoende kwaliteit zijn voor LT-verwarming en moet er een LT-afgiftesysteem in de woning komen.

Soms krijgt een woning eerst een aansluiting op een HT-warmtebron. Later kan de bron vervangen worden door een LT-bron en moeten de isolatiegraad en het warmte-afgiftesysteem van de woningen, waar nodig, worden aangepast.

Contract met de huurder

Het is belangrijk helder te communiceren over de overstap naar een warmtenet, zodat huurders weten wat ze te wachten staat. En hoe hun contract voor warmtelevering is geregeld. 

Het maakt (juridisch) uit of de warmteleverancier een contract aangaat met huurders voor de warmtelevering of dat de warmtelevering onderdeel is en blijft van het servicecontract tussen de corporatie en de huurders. In dit laatste geval zijn corporaties volgens de Warmtewet na 1 juli 2019 geen energieleverancier meer, maar maakt de levering van warmte deel uit van de huurovereenkomst.

In beide gevallen hebben huurders geen keuzevrijheid als het gaat om de warmteleverancier, de woning is immers aangesloten op een bepaald warmtenet. 

Lees meer over de Warmtewet.